hakkımızda                           irtibat           

  Anasayfa  

GÜNDEM

Avrupa
DEMOKRASİNİN GERÇEK YÜZÜ  

Fransa’da çıkacak bir kanunla başörtüsü okullarda, işyerlerinde ve resmi yerlerde yasaklanacak. Bu yasak haberi yeni yıla damgasını vurdu. Avrupa’da  özellikle Fransa’da yaşayan müslümanlar arasında en fazla konuşulan konuların  başında gelmektedir. Neler oluyordu? Neden hicabın yasaklanmasına gerek görüldü?  Hem de hiç beklenmeyen bir yerde, dünyanın gelişmiş (!)medeniyet ve demokrasi beşiklerinden biri olarak kabul edilen laik Fransa’da.

Adına ne derlerse desinler ben ona hicap diyorum,”Hicabın“ bir demokratik hak olduğunu savunanlar, serbest giyim politikasını savunanlar ve de insan hakklarını savunup hicabın, bir insan hakkı olduğunu ve tercih ettiği elbiseyi giyme hakkı olduğunu savunanlar düsüncelerinizi yenileme zamanı gelmedi mi?

Demokrasi, beşeri sistemlerin son halkasını oluşturmaktadır, diğer denenmiş sistemlerde olduğu gibi demokraside de kanunları insanlar kendi menfaatleri doğrultusunda ,kendi düsünce tarzları çizgisinde ,kendi inançlarıyla bağdaşacak şekilde yazıp-çizerler. Toplum medeniyet , bilim, teknoloji, kültür v.s. alanlarda ilerledimi yasalarda da ona göre düzenlenir. Yani her gün kanun çıkarılıp, her gün yasak konulabilir. Demokrasi de diğer sistemler gibi kendisini korumak ve varlığını sürdürmek için bir takım yasaklar koyacaktır elbet. Yeni yasalarla yeni yasaklar getirecektir çünkü varlığını sürdürmesi buna bağlıdır. Demokrasinin manası da budur zaten „insanların  çıkarmış oldukları kanun ve yasalarla insanları ve toplumu  yönetmesidir“ yani bir hayat tarzıdır, bir yaşam felsefesidir demokrasi.

Şimdi demokrasi kendisine tehlike gördüğü „Hicabı“ yasaklama kararı almış, laik sistemlerini tehdit eden „başörtüsünü“ okullardan ,işyerlerinden ve resmi yerlerden kaldırmak istiyor, daha doğrusu insan yaşamından yok etmek istiyor, bundan doğal ne olabilir.

Bu yasak karşısında  demokrasiyi kendilerine bir yaşam tarzı olarak seçenlerin itiraz hakları olamaz, çünkü demokrasi kendisini yok etmek isteyen bu „büyük tehlikeyi“ ortadan kaldirmak istiyor. Aynı şekilde „Hicap“ bizim „demokratik“ hakkımızdır diyen müslüman bacılarımızın da maalesef  söyleyecek bir sözleri olamaz, çünkü bu hakkınız yeni yasa çıkana kadar var olacaktır, yasaklayan kanun çıktıktan sonra bu hakkınız da ölmüş olacak, o zaman ne ye sığınacaksınız?

Demokrasiden medet umanlar, insan haklarını yazan beylere güvenenler güvendiğiniz dağlara karlar yağıyor.

Bütün insanlar  özellikle müslümanlar bilmelidirler ki, „Hicap“ ilahi bir haktır. Allah tarafından kadınlar için öngörülmüş  bir giyim şeklidir. Bu hakkı Allah vermiştir ve yalnızca  O alabilir. Hiç kimsenin bunun doruluğu veya yanlışlığı üzerine tartışma hakkı yoktur. Müslümanlar „Hicabı„ savunurken bu bizim demokratik hakkımızdır demenin yerine bu bizi yaratan Allah’ın emridir deyip Allah’a sığınsalar Allah gaybi yardımını gönderip onların yardımına koşacaktır.

Hicabın, insanın kendi tercihi olduğunu söyleyip serbest giyim politikasını savunanlar ne kadar yanlış düşündüklerinin farkındalarmı acaba. Bu görüşleriyle Allah’ın farz ettiği „Hicab“ emrine, herkes özgürdür isteyen takar isteyen takmaz düşüncesiyle karşı gelmiyorlar mı, başörtüsü takmayanların başlarını açmalarını meşru kılmıyorlar mı?

Ey demokrasi havarileri artık sistemleriniz çökmekte, bu gidişle siz, sistemleriniz yıkılmasın diye daha çok yasakalar çıkarırsınız ama nafile „Allah nurunu tamamlayacak siz istemeseniz de“

Bir metrelik bez parçası demokrasiyi ve laikliği tehdit edebiliyorsa, onları tedirgin edip tedbir almaya sevk ediyorsa beşeri sistemelerin ne kadar zayıf ve güçsüz oldugunu göstermez mi?

Demokrasi simdiye kadar sakladığı gerçek yüzünü ortaya koymuştur. İşte demokrasinin gerçek yüzü budur.

Ey demokrasi ve insan haklarından medet umanlar artık özbenliğinize, Rabbinize dönme zamanı gelmedi mi?

„Siz ona yardim ederseniz  O da size yardım eder ayaklarınızı adımlarınızı sağlam karar kılar“ ayetini okuyup uygulama zamanı gelmedi mi?

Hakkı söyleyip, Hakkı yaşayan, Hakkı hakim kılmak isteyenlere selam olsun.  

AbdullahOzgur@iqraa.de

        Geri dön

   
  Gündem    

 

De ki: “Ey mülkün sahibi Allah’ım! Sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın; dilediğini aziz edersin, dilediğini de zelil kılarsın...”

 Al-i İmran / 26

  Siyaset    
  Bilim    
  Yazı Dizisi    
  Kültür - Sanat    
  Soru - Cevap    

 

MUHARREM ÖZEL