hakkımızda                           irtibat           

  Anasayfa  

GÜNDEM

MEDYADA AŞURA YANILGILARI

Günlerdir yazılı ve görsel medyada Kerbela, Necef ve Pakistan´da 10.Muharrem „Aşura Günü“ İmam Huseyin´in şehadetini yad etmek amacıyla matem meclislerine katılmak için bir araya gelen Şiilere yapılan saldırılarla ilgili haberleri okuduk veya izledik.

Ancak şunu gördük ki, bu terörist saldırıyı kitlelere ulaştıran medya mensupları bilinçli veya bilinçsiz olarak inanılmaz dercede hatalarla dolu bilgiler aktarmaktadırlar. Bunlar ilk etapta küçük ayrıntı gibi gözüksede özünde yanlış anlaşılmaya sebep olacak unsurlardır. Bunların bazılarına değinerek bu yanlışların en azından ileriki yıllarda tekrarlanmamasını ümit etmekteyiz.

Vakit Gazetesi 02.03.04 tarihli haberinde : „..Şii mezhebine mensup Müslümanların Hazreti Hasan ve Hüseyin’in katledilişlerinin anmak için yapmış olduğu matem törenlerine eş zamanlı saldırı düzenlendi.“ ibaresini kullanarak tarihi olaylardan ne kadar uzak olduklarını göstermektedirler, zira Hz. Hasan (a.s.) Hicri 49. yılda Medine´de şehit edilmiştir, İmam Huseyin ise Hicri 61´de Kerbela´da. Yani Kerbela Vakiası matem toplantılarıyla Hz. Hasan (a.s)´ın şehadeti arasında hiçbir bağlantı yoktur.

Aynı gazetenin yazarlarından M. Kaplan ise „Aşura Günü“ nden ne anladığını şöyle dile getiriyor: „Tarih içinde her Aşûre günü Müslümanları sevindirmişken, Hicrî 61 yılında Kerbelâ vak’ası ile Aşûre’ye gölge düşmüştü.“ Sayın Kaplan’nın burada  müslümanlarınAşure günü sevindiği iddiası Ehli Sünnet cemaati içerisinde çok yaygın olan bir rivayetten kaynaklanmaktadır. Söylenmektedir ki, „Aşure Günü“ Kerbela olyından önce bayram olarak kutlanmaktaydı çünkü bu gün „Hz. Nuh’un (as) gemiden çıktığı, Hz. Musa’nın (as) Kızıldeniz’i aştığı, Hz. İbrahim’in (as) ateşten kurtulduğu…“ güne denk gelmektedir yani 10.Muharreme. Eğer „Aşura“ veya onların tabiriyle „Aşure“ kelimesinin çıkış noktasına bakacak olursak bu iddianın ne kadar temelsiz olduğunu görebiliriz. „Aşura“ kelimesi arapçada 10 manasına gelen „aşara“ kelimesinden türemiştir, Hz. Huseyin (a.s.)’da Muharrem ayının onuncu günü sehit edildiği için o güne „Aşura Günü“ denilmiştir. Bunun ötesinde olaya mantıki olarak baktığımızda ne Hz.Nuh (a.s.) ne Hz.Musa (a.s.) ne de Hz. İbrahim (a.s.) zamanında arapça konuşulduğu söz konusu değil, yani onların döneminde arapça bir terim olan „Aşura“ nın olması imkansız. Bu nakl edilen hadise, Emevilerin „Kerbela Yiğitliği“ nin azametini düşürmek için uydurmuş oldukları birşey.

Maalesef görüyoruz ki medya mensupları toplumu aydınlatma görevlerini yaparken söylentiden ibaret bilgilerle yetinmektedirler.

Bir çok haber kuruluşu gibi Zaman Gazetesi’nden Abdülhamit Bilici de 03.03.04 tarihli yazısında Kerbela’ya gidenleri

„İslam dünyasının birçok noktasından inançları gereği hacı olmak amacıyla Kerbela’ya akın eden…“  tabiriyle tanımlıyor. Oysa Ehlibeyt mektebine yani Şiiliğe mensup olanlar için bir farz amel olan „Hacc“ın sadece ve sadece Mekke-i Mükerrem’i ziyaretle olduğunu en cahil müslüman bile bilmektedir. Bu yanlış tanımlamanın nasıl olduğunu anlamk için yabancı basında çıkan haberlere bakmak yeterli olmaktadır. Zira İngiliz basınında Kerbela’ya gidenlere „pilgrim“ Alman basınında ise „Pilger“ terimleri kullanılmakta. Bu her iki kelime doğrudan türkçeye çevrildiğinde „hacı“ anlamı çıkmaktadır. Oysa bu kelimelerin her ikiside gerek ingilizcede gerekse almancada aslında „kutsal mekanları ziyaret eden“ manasında kullanılmakta ve nitekim yabancı haber ajanslarıda bu manada kullanmıştır. Böylece haberi olduğu gibi alıp türçeye çeviren Türk medyasıda anlamadan büyük bir hatanın içine düşmüştür.

„Koskoca gazete yanlış mı yazıyor…?“ diyen büyüklerimize maalesef „Evet“ diyesi geliyor insanın. Siz ne dersiniz…?

10. Muharrem’i  “Aşura” yapan “Kerbela Sahrası” nda dökülen kanlardır, yoksa bir kase “Aşure” tatlısı değil.

ebumehdi@iqraa.de  

      Geri dön

 

 

 

 

 

   
  Gündem    

 

Gereçekten de, rabbimiz Allah'tır dedikten sonra da dosdoğru hareket edenlere melekler indiririz de sakın korkmayın ve mahzun olmayın ve müjdelenin, sevinin size vaadedilen cennetle deriz.

Fussilat / 30

  Siyaset    
  Bilim    
  Yazı Dizisi    
  Kültür - Sanat    
  Soru - Cevap    

 

MUHARREM ÖZEL