hakkımızda                           irtibat           

  Anasayfa  

Gündem

İnsanlığın Ortak Değeri Hz. Muhammed’e (s.a.a) Sahip Çıkmak 12.02.2006

Bütün dünyada müslümanları rencide edip ayağa kalkmalarına sebep olan emperyalistlerin alçakca ve çirkince,  Resul-u Ekrem’ın (s.a.a) karikatürlerini çizmeleri yalnızca müslümanların kutsal değerlerine hakaret edip ayaklar altına almak değil bütün insaniyete yapılmış ihanettir.

Avrupalıların yapmış olduğu bu çirkin ve küstahca saldırının arkasında emperyalist güçlerin olduğu ve gizli hedeflerinin uygulama peşinde oldukları kuşku görtürmez bir gerçektir.

Batı dünyası kendi kutsal değerlerini ayaklar altına aldığı ve mukaddesata sahip çıkamadığından, bu kutsal değerlerin emperyalistlerin elinde oyuncak haline gelmesine kayıtsız kaldıklarından maalesef mukaddesat diye birşeyleri kalmamıştır. İnsanın ruhunun yücelmesini, ilahi değerlerin ve insani değerlerin korunmasını sağlayan mukaddesat, batı dünyasında tamamen yok olmak üzeredir ve batılılar maddileşerek ruhlarını öldürmektedirler. İnsanlığı felaketin eşiğine getiren bu gidişat, batı toplumlarını çıkmaza sürüklemektedir.

Zamanın ilerlemesi, ilim ve medeniyetin gelişmesiyle gerçek çehresi ortaya çıkan İslami değerler, insanlığın sığınacağı ve huzur bulacağı liman haline gelmektedir. Bütün toplumları felaketin eşiğinden kurtaracak “İlahi Din İslam”ın, gün geçtikce batı toplumlarını daha fazla kuşatması ve değerleri yok olan batılıların İslam’a yönelmeleri, emperyalistleri tedirgin etmektedir. İşte bu tedirginliğin vermiş olduğu çıkmazdan kurtulmak için kendi değerlerini yok ettikleri gibi İslami değer ve mukaddesatı yok etmeye yeltenmektedirler. Bunun ilk provasını yıllar önce Kur’an üzerinde denemiş ve Allah’ın eri, merhum İmam Humeyni’nin (r.a) o tarihi fetvası ile bütün planları alt üst olmasıyla yıllarca farklı taktik uygulamaya koyulmuşlardı.

Şimdi ise Kur’an’ı, ilahi vahyi beşeriyetin kurtuluşu için getiren alemlere rahmet Resulullah’a (s.a.a) saldırarak mukaddesatı yok etme peşindedirler. Emperyalistlerin bu çirkin ve küstahca hareketleri yalnızca müslüman dünyasına değil beşeriyet alemine yapılmış bir hainliktir.

İnsanlık aleminin en büyük kutsal değeri olan Hz. Muhammed’e (s.a.a) yapılan bu hakaret karşısında müslümanların gereken tepkiyi göstermeleri ve mukaddesata sahip çıkmaları gerekiyordu. İşte duyarlı ve mukaddesatın önemini bilen şuurlu müslümanlar ve emperyalistlerin gizli planlarından haberdar mümin ilahi erler ortaya çıkarak bu emperyalist oyunların karşısında set oluşturarak dünya müslümanlarının uyanmalarına vesile oldular. Böylece bütün dünyadaki müslümanlar kendi ülkelerinde ayağa kalkıp Resulullah’a (s.a.a) hakaret edilemeyeceğini her alanda gösterdiler.

Avrupada yaşayan müslümanlar ise bulundukları ülkelerde ilahi vazifeleri gereği mukaddesata ve bunların en yücesi olan Resulullah’a (s.a.a) sahip çıkma ve alemlere rahmet olan Peygamber’e yapılan bu saldırıya cevap niteliğindeki tepkilerini miting , yürüyüş, protesto ve emperyalistlerin uşakları olan ülkelerin mallarını boykot etmek ile ortaya koymuşlar ve koymaktadırlar.

Ama maalesef  3 milyon müslümanın yaşadığı ve bunun 2 milyonunu Türkiyeli müslümanların oluşturduğu Almanya’da müslümanlar mukaddesata  ve peygamberleri olan Hz. Muhammed’e (s.a.a) sahip çıkma erdemini gösterememişlerdir. Resulullah’a yapılan bu çirkin saldırı ve hakaret karşısında sessizliğe bürünerek Peygamber ümmetinden olma iftiharını ispatlayamamışlardır. Alman makamlarını dahi hayrete düşüren müslümanların bu davranışı ayriyeten üzülecek bir durumdur.

Ama Hz. Muhammed ümmetinden olma iftiharına sahip, mukaddesata dil uzatılmasına tahammul edemeyen, mukaddesat için yaşadığını ve kutsal değerlerin canlarından daha değerli olduğunun bilincinde olan ve “Hüseyin Kıyamı”ndan, “Kerbela”dan ve “Aşura”dan ders almış bir avuç Resulullah (s.a.a) ümmeti ortaya çıkarak “Lebbeyk Ya Muhhamed” (s.a.a) nidasıyla Almanya’nın başkenti Berlin’de Resulullah’ı (s.a.a) savunmuşlardır. Bu küçük zümrenin “protesto mitingine katılın” davetine lebbeyk diyen Berlin’de yaşayan bağımsız ve hür düşünen müslümanlar bir kez daha mukaddesata sahip çıkmışlardır. Bunun gerçekleştiğini gören Alman makamları şöyle demektedirler: “Bunu sadece bu grubun  yapacağını tahmin ediyorduk, bu gibi konularda bunların duyarlı olduğunu biliyor ve onlara hak veriyoruz”.   

Almanya’da yıllarca en fazla müslüman kitlesini elinde bulunduran “DİTİB” camileri ve güçleriyle devamlı kendilerinden söz ettiren “Milli Görüş” teşkilatları ve birçok dernek ve kuruluşu bünyesinde barındıran “İslam Federasyonu”, emperyalistlerin bu saldırıları karşısında sessiz kaldıkları ve tepkilerini dile dahi getirmedikleri gibi bu mitinge katılmama kararı alarak cemaatlerine de katılmamalarını tavsiye etmişlerdir. Ve şu tabirleri kullanmışlardır, “bu gibi protestolar yanlıştır ve biz tasvip etmiyoruz”, diğer bir teşkilat yetkilisi “bizim siyasetle işimiz yok onun için katılmayacağız”.

Bir diğeri ise şöyle diyor:  “Allah’a şükürler olsun ki şimdiye kadar siz cemaat bu gibi protestolara katılmadınız, sessizliğinizi korudunuz ve bundan sonra da katılmayın”.  

Hz. Muhammed ümmetinden, kendi saltanat ve makamlarını korumak için her türlü maddi yardımlar toplayan ve onları kendi çıkarları için kullanan bu sözde müslüman teşkilatlar kıyammete Resulullah’a (s.a.a) nasıl cevap verecekler. Emperyalistlerin korkusundan zilleti, izzete tercih eden bu insanlar Resulullah’ın yüzüne nasıl bakacaklar. 

İşte Hz. Muhammed’in (s.a.a) ümmetinden olduklarını iddia eden büyük kuruluş ve teşkilatların gerçek yüzlerinın ne olduğunun takdirini sizlere bırakıyorum. 

Allah’ın rahmet ve bereketi O’nun dinine, Peygamberine ve Mukaddesata sahip çıkanların üzerine olsun. 

sabahyil@iqraa.de                                                                                                    

Geri dön


   
  Gündem    

Hz. Muhammed (s.a.a.) Ümmetine ve Hakk Aşıklarına Duyuru !  07.02.2006

Resulullah’ın (s.a.a) Ehlibeyt’ine (s.a) yapılan zulümlerden dolayı kalbimizin hüzünlü olduğu bu Muharrem ayında, Batı emperyalizminin, Resulullah’ı (s.a.a) hedef alarak yaptıkları hakaret ve saldırılar üzüntümüzü kat kat arttırmıştır.

Batı emperyalizminin  alemlere rahmet Resul-u Ekrem’e (s.a.a) yapmış olduğu çirkin ve küfr içeren hakaretlerini şiddetle kınıyor, bütün müslümanları ve hak aşıklarını bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz.


KURAN’DAKI RESULULLAH (S.A.A) 29.04.2005

1- Ahlak Sembolü : Ahlak, insanın gerçek kişiliğini oluşturur; hem bu dünyada, hem kabir aleminde, hem de ahirette insandan ayrılmayan devamlı yanında olan sıfatlarıdır. İnsanın kimliğini onun ahlakı oluşturur, insanın soyunun nasıllığı da bu kimliğinden belli olur.


Resulullah (s.a.a.) ve Kur’an  29.04.2005

Hz. Muhammed’in (s.a.a) en büyük özelliklerinden biri Allah’ın, Kur’an’ı O hazrete öğretmesi ve Kur’an’ı, O’nun mubarek kalbine indirmiş olmasıdır. Resulullah’ın (s.a.a) ilmi siresinin azametini tanımanın tek yolu Kur’an’ın hakikatini tanımaktır.


HZ. ALİ İLE YÜCELMEK  31.08.2005

İmam Ali’nin (a.s) melekutî ve gerçek çehresini görebilmek ve böylesi yüce bir kişiliğin varlıksal boyutlarını anlayabilmek hakîler için oldukça zordur. Her bilge, arif ve filozof, tam anlamıyla hakkın yansıması olan Hz. Ali’yi (a.s), ancak kendi varlık hicabı ve sınırlı varlık aynası oranında anlayabilmiş ve algılayabilmiştir.


 

 

 

  Siyaset    
  Bilim    
  Yazı Dizisi    
  Kültür - Sanat    
  Soru - Cevap    

 

MUHARREM ÖZEL

 

   
 

 

 

Bütün toplumları felaketin eşiğinden kurtaracak “İlahi Din İslam”ın, gün geçtikce batı toplumlarını daha fazla kuşatması ve değerleri yok olan batılıların İslam’a yönelmeleri, emperyalistleri tedirgin etmektedir. İşte bu tedirginliğin vermiş olduğu çıkmazdan kurtulmak için kendi değerlerini yok ettikleri gibi İslami değer ve mukaddesatı yok etmeye yeltenmektedirler.

 

 

Almanya’da yıllarca en fazla müslüman kitlesini elinde bulunduran “DİTİB” camileri ve güçleriyle devamlı kendilerinden söz ettiren “Milli Görüş” teşkilatları ve birçok dernek ve kuruluşu bünyesinde barındıran “İslam Federasyonu”, emperyalistlerin bu saldırıları karşısında sessiz kaldıkları ve tepkilerini dile dahi getirmedikleri gibi bu mitinge katılmama kararı alarak cemaatlerine de katılmamalarını tavsiye etmişlerdir. Ve şu tabirleri kullanmışlardır, “bu gibi protestolar yanlıştır ve biz tasvip etmiyoruz”, diğer bir teşkilat yetkilisi “bizim siyasetle işimiz yok onun için katılmayacağız”.

 

 

Hz.Muhammed aşıkları “Lebbeyk Ya Muhhamed” (s.a.a) nidasıyla Almanya’nın başkenti Berlin’de Resulullah’ı (s.a.a) savunmuşlardır. Bu küçük zümrenin “protesto mitingine katılın” davetine lebbeyk diyen Berlin’de yaşayan bağımsız ve hür düşünen müslümanlar bir kez daha mukaddesata sahip çıkmışlardır.