hakkımızda                           irtibat           

  Anasayfa  

GÜNDEM

Caferİ Alİmlerİnden ALİ BARDAKOĞLUNA CEVAP   31.12.2005

25.12.2005 Tarihli Sabah Gazetesinde yayınlanan Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Bardakoğlu’nun Caferî ve Alevilerle ilgili talihsiz beyanatına cevap olarak, “Avrupa Türk Ehl-i Beyt Alimler Birliği” tarafından bir bildiri yayınlanmış, biz de siz değerli okurları aydınlatmak amacıyla bu bildiriyi yayınlamayı kendimize bir vazife bidiğimizden aynen yayınlıyoruz:

 Dünya Kamuoyuna Duyuru   

      Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali BARDAKOĞLU’nun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan caferiler hakkında beyan etmiş oldukları görüşler, vatanından uzak Avupada yaşayan Türkiyeli Caferi mezhebine mensup vadandaşlarımızı derinden üzmüştür.

     “İnanç özgürlüğünü” garanti altına aldığını söyleyen Türkiye Cumhuriyeti, laik sisteme sahip Avrupa ülkelerinin aksine, “Diyanet İşleri Başkanlığı” gibi bir başkanlığı bünyesinde barındırmakta ve dini, devletin hakimiyetine almaktadır. Laik bir devlette böyle bir bakanlığın bulunması Laikliliğın felsefesine aykırıdır, çünkü laikliğin temel felsefelerinden biri; din işleriyle, devlet işlerinin birbirinden ayrı tutulması ve devletin, din işlerine karışmamasıdır. Anayasa gereği, inançlarını sebestçe yaşama hakkına sahip Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Caferiler, Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali BARDAKOĞLU’nun böyle bir talihsiz açıklamasıyla üzüntü duymuşlardır.

     Sayın Bardakoğlu, “Caferileri mutlaka bünyemize almalıyız” sözleriyle neyi kastetmektedir.

Tarih boyunca, vatanının varlığı, milletinin namusu, şerefi ve inancı, bayrağının yücelmesi için en hassas bölge olan sınırlarda mücadele veren ve zaman zaman katliamlara uğramış ama yılmamış T.C vatandaşı Caferileri kimin bünyesine almayı düşünüyorlar acaba? T.C vatandaşlığı bünyesine ise, bunu herkesten çok bu vatanın asli öğeleri olan Caferiler, herşeyleriyle ispatlamış ve bu vatanın asli evlatlarıdırlar. Eğer maksat, inanç olarak kendi inacına kazandırmak; sünnileştirmek ise bunu ancak baskıcı ve zorba hâkimiyetler yapar, laik ve demokrat olduğunu iddia edenler değil. Yok, eğer maksad, Caferileri, devletin gölgesi altında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesine kazandırmak ise, bu da T.C anayasısına aykırı bir tutum olup din işlerini devlet işlerine karıştırarak “inanç özgürlüğünü” kısıtlamaktır.

     Sayın Bardakoğlu’nun, “Caferi cemaatı için imam yetiştirmemiz gerekiyor” sözleri, Caferi cemaatinden ne kadar habersiz olduğunu gösteriyor. Vatanımızda, âlim olmayan hiçbir caferi cemaati yoktur ki onun için imam yetiştiresiniz. Tarih boyunca, imamdan yoksun olmamış Caferi cemaatının böyle bir talebi de olmamıştır.

     Caferi alimlerinin almış oldukları aylık konusuna gelince, “Bizim imamlarımız 600-700 YTL aylık alırken, onların imamı cemaat parasıyla 2 000 YTL”, bu da sayın Başkan’dan büyük bir gaftır. Birincisi, belirtmiş oldukları bu meblağ kesinlikle doğru değildir, bunu ispatlamaları gerekir, aksi takdirde bulunmuş oldukları makamın itibarını zedelemiş olacaklardır. İkincisi, faraza söylemiş oldukları doğru olsa bile, Caferi cemaati, kendi alimlerine değer verip onların sorunlarını kendi imkanlarıyla çözüyorsa, bu sayın Başkanı neden rahatsız ediyor?! Üçüncüsü, Caferi cemaatı, bu vatanın bir evladı olarak devlete vergi vermelerine rağmen, camilerinin ve âlimlerinin masraflarını kendileri karşılayıp devlete yük olmadıkları için takdir edilmesi gerekirken, bu şekilde suç işlemiş gibi gösterilmelerini anlamak mümkün değildir ve akılla da bağdaşmamaktadır.

    “Türk Aleviliği, Şii geleneğinin bir uzantısı olmayıp, Türk sünniliği içinde kültürel mistik bir öğe olduğunu ve Aleviliğin “mezhep bile olmadığını”, cemevlerinin Kültür Bakanlığı'nca "Türk mistik geleneğinin örnekleri olarak" korunup yaşatılması gerektiğini söyleyen Bardakoğlu, bu beyanlarıyla tarihden habersiz olduğunu ve Aleviliği tanımadığını da ortaya koymuştur. Kendilerinin “Caferi Mezhebine” mensup olduklarını ve 12 İmamın mezhebine bağlı olduklarını söyleyen Türkiyeli Alevileri, neden Caferi Mezhebinin dışında görmek istiyor bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Kuran-ı Kerim’i ve İslam’ı kabul edip Ehl-i Beyt Mezhebine mensup olduklarını söyleyen Alevileri, "Türk mistik geleneğinin örnekleri olarak" adlandırmak Alevileri asimile etmek ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Caferilerle aralarına ihtilaf salıp onları bölmek değilmidir?

    Laik ve demokratik bir sisteme sahip Türkiye Cumhuriyeti’nın resmi bir kuruluşu olan Diyanet İşleri Başkanlığında oturan sayın başkan, asırlardır Caferi Mezhebine mensup Alevileri Sünni mi, zannediyorlar yoksa.

    Sayın Başkan’a şunu belirtmek isteriz ki, biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Caferiler, dünyanın neresinde olursak olalım, vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve inancımız için her türlü fedakârlığı yapmışızdır, yapmaktayız ve yapmaya devam edeceğiz.

    Son olarak, Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali BARDAKOĞLU’nun, bu açıklamalarını kınıyor, beyanlarının vatandaşlarımızın birlik, beraberlik ve kardeşliğine zarar verdiğini düşünüyor, sözlerini ve düşüncelerini tekrar gözden geçirerek hatalarını görmelerini temenni ederiz.  

AVRUPA TÜRK EHLİBEYT ÂLİMLER BİRLİĞİ                   

                          Yönetim Kurulu

 

 

  

Geri dön

 

   
  Gündem    

Amerİka’nIn Yerlİ Örgütlerİ ve TeblİğcİleRİ 09.12.2005

El-Kaide’nin kolu olduğu iddia edilen “Zerkavi Grubu”nun aslında Amerika’nın Irak’a saldırmadan aylar öncesinde yine Amerikalı ajanlar tarafından kurulduğunu ve eğitildiğini söylemek bugün artık hayal ürünü olmasa gerek. Zira ABD, hakimiyetini geniş alanlarda elde tutabilmek vede istediği zaman istediği yerde kaos yaratmak için bir çok ülkede zamanı geldiğinde kullana bileceği küçük gruplar kurdurmaktadır.


AMERİKA İRAN’DAN NEDEN ÇEKİNİYOR ?   26.11.2005

Bundan bir süre önce Amerikan donanması Tayvan ile birlikte “Operation Summer Pulse” (OPS) adını verdikleri bir deniz tatbikatı gerçekleştirdi. Resmi makamlar bu tatbikatın amacının yeni geliştirilen “Filo Reaksiyon Planı” nın herhangi bir uluslararası kriz esnasında nasıl işleyeceğinin denenmesi olduğunu açıklıyordu.  


Amerİka Irak’ta Kukla Arıyor  17.01.2005

Washington devlet yetkilileri, Amerika’yı Irak’ta çok zor bir dönemin beklediği öngörüsünde bulunmuşlardır. Irak Millî Meclisi seçimleri öncesinde öne sürülen bu görüş, seçkin Amerika devlet adamlarından en az beşinin farklı televizyon kanallarında yapmış oldukları röportajlarda dile getirilmiştir.


IRAK´DAKI ŞİA GRUPLARI

Tarih boyunca farklı mücadelelere sahne olmuş Irak toprakları günümüzde de çeşitli grupların kendi alanında mücadele verdiği bir ortam sergilemektedir. Bu kutsal toprakların her karışını yiğitlerin izleri ve şehitlerin kanlarının süslediği Irak yine tağutların zulmüne ve...


 

  Siyaset    
  Bilim    
  Yazı Dizisi    
  Kültür - Sanat    
  Soru - Cevap    

 

MUHARREM ÖZEL

 

   

 

İMAM HUMEYNİ

 

 

 

İmam Humeynİ`nİn BİLİNMEYEN YÖNÜ 04.06.2005 

Tarihde iz bırakmış nadir insanlar vardır; bazen yaptıkları hizmetler ve insanlığa sunduğu yeniliklerle anılırlar, bazen ise insanlığa yapmış oldukları zulüm, baskı, katliam ve ihanetle isimlerini tarihin karanlık sayfalarına yazdırırlar  

SİYASET            

İslamda Devlet Sistemİ

İnsan toplumun temel ihtiyaçlarından biri, toplumu idare edecek, toplumun işlerini düzene koyacak, birey ve toplumun menfaatlerini koruyacak bir devlet ve hükumettir.Toplumun  ve fertlerin çıkarlarını korumak, bireylerin karşılıklı vazifelerini belirlemek...

 

KÜLTÜR            

HUNTİNGTON’NUN YENİ SENARYOSU

1993 yılında Medeniyetler Çatışması (The Clash of Civilizations) adlı tezinin Foreign Affairs´te yayınlanmasından sonra o güne kadar stratejilerini sessizce üreten Harvard Profesörü Samuel P. Huntington, 1996 yılında bu tezinin kitap haline getirilip aynı adla dünya dillerinde basılmasının ardından geleceği en iyi analiz edebilen bilim adamı olarak lanse edilmeye başlandı. 26.06.2004