hakkımızda                           irtibat           

  Anasayfa  

GÜNDEM

CIA - Arap ülkelerinin iliskisi                                   

Tunus'taki Arap Birliği zirvesinin kapanış bildirgesinde ne yazık ki, ne Filistin´de günlerdir Siyonist Israil´in yapmış olduğu katlıamlari ne de Irak´da Büyük Şeytan Amerika´nın  yapmış olduğu  insanlık dışı zulümleri kınayan bir tek söz bulunmamaktadır.

Bu, halklarını hiçbir surette temsil etmeyen haysiyetsiz liderler iki sebepten dolayı ABD´yi kınayamazlar:

1.   Irak´ta ortaya çıkan işkence resimleri onları pek de şaşırtmamıştır, zira onlar bunu zaten yıllardır kendi ülkelerinde vatandaşlarına sistematik şekılde uyguluyorlar. Yani olayın yabancısı değiller.

2.   Bunlar ABD´yi bizzat bu işkence ve katliamlarda destekleyen ve bir fiil işbirliği içerisinde olan liderlerdir.

Arap ülkeleri içerisinde Mısır, Ürdün ve hatta Suriye´nin ABD ile 11 Eylül sonrasında dünyanın çeşitli yerlerinden müslümanları yakalayıp- hiç bir suçu olmadığı halde- işkenceden geçirdiği artık belgelenmiş durumdadır.

ABD ve bu ülkeler arasındaki işbirliği şu şekilde vuku bulmaktadır:

11 Eylül sonrasında ABD ajanları „şüpheli şahıs“ bahanesiyle dünyanın çeşitli yerlerinde  yaşayan müslümanları arayıp bulduktan sonra tutuklayarak ortadoğu ülkelerine öncelikli olarak da Mısır, Ürdün ve Suriye´ye götürmektedir. Bu transportlar  fazla dikkat çekmemesi için Amerika hükumeti tarafından özel bir şirketten kiralanan „Gulfstream 5“ model özel uçakla yapılmaktadır. 

New Statesman adlı haber dergisine konuşan  CIA eski görevlilerden Robert Bear ortadoğuda bulunan çeşitli ülkelerin fonksiyonları konusunda şunları aktarıyor: „ Eğer ciddi bir sorgulama isteniyorsa tutuklu Ürdüne gönderilir. Eğer kendisine işkence yapılması arzulanıyorsa o zaman Suriye´ye götürülmektedir. Ama eğer  yakalanan şahsın tamamen ortadan kaldırılması  düşünülüyorsa o zamanda  Mısır´a gönderilmesi yeterli olmaktadır.“

CIA´in bu konudaki katkısı sadece „şüpheli şahısları“ tespit edip,

 bulup ve uygun gördüğü ülkeye  götürüp o ülkenin istihbarat birimlerine teslim etmek. Daha sonra bu tutuklulara, CIA´in bu ülkelerde kurmuş olduğu gizli hapishanelerde yerli istihbarat görevlileri tarafından aylarca çeşitli işkenceler yapılmaktadır. CIA tarafından kullanılan bu gizli hapisanelerin en büyüğü Mısır`ın başkenti Kahire´nin güneyinde bulunan Torah hapishanesidir. 320 hücreden oluşan ve „Akrep“ olarak da anılan bu hapishanenin yanı sıra Suriye´de bulunan Far-Falastin hapishanesi de tüm denetimlere kapalı bir statüye sahiptir, içeride kimlerin yattığını hiç kimse bilmemektedir.

Suriye´ye ambargo uygulayan ABD bu ülkenin istihbaratıyla olan ilişkisinin ortaya çıkmaması için tutukluları yine bu özel uçakla önce Ürdün´e oradan da karayoluyla Suriye´ye götürmektedir.

Amerika´nın emriyle kendi vatandaşına olmadık işkenceler yapan bu kukla liderlerin başında olduğu bu hükumetler Amirlerinin yaptığı işkence ve zulümleri hangi yüzle kınayabilirler ki.

 ebumehdi@iqraa.de

Geri dön

   
  Gündem    

 

SEKULARİZM VE DİN

Batı toplumlarından islami toplumlara batı kültürünün ürünü olan kelimeler girmekte ve islami toplumlarda kullanılması yaygınlaşmaktadır.
Batı kültürünün çıkarmış olduğu bu kelimeler islami toplumlar tarafından kullanılmalımıdır?...

 

  Siyaset    
  Bilim    
  Yazı Dizisi    
  Kültür - Sanat    
  Soru - Cevap    

 

MUHARREM ÖZEL