hakkımızda                           irtibat           

  Anasayfa  

GÜNDEM

ISLAM’DA VAHDET

Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.a.)’in dünyaya teşrifi ile karanlığın nura dönüştüğü „Kutlu Doğum Haftası“ tüm müslümanlara mubarek ve kutlu olsun. Bu yüce doğum haftası münasebetiyle, biz müslümanlara  Vahdeti (Birliği) sağlamayı  yüce Rabbim nasip etsin. 

„Ey inananlar, Allah’tan nasıl sakınmak lazımsa öyle sakının ve ancak Müslüman olarak can verin“

 „Hep birden Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, bölük bölük olmayın ve anın Allah’ın size verdiği nimeti, anın o zamanı ki düşmandınız birbirinize, kalplerinizi  uzlaştırdı, nimetiyle kardeş oldunuz“

Vahdet kavramına geçmeden önce yukarıdaki iki ayeti kerimeye kısaca değinecek olursak:

1. Nakl ettiğimiz ilk ayeti incelediğimizde, Allah-u Teala’nın vahdetin temel dayanağını takvaya dayandırdığını görmekteyiz, yani müslümanların birlik oluşumunu takvaya (Allah’a inanıp ona sadık kalmaya) bağlamıştır. Dolayısıyla mutlak vahdet ancak bu surette oluşur.

2. İkinci ayeti kerimede  „Allah’ın ipine sımsıkı sarılın“ ibaresi konusunda farklı rivayet ve görüşler vardır. Bu ayette „ip“ in hangi anlamda kullanıldığı konusunda üç farklı görüş vardır:

Buna göre ayette geçen  „Allah’ın ipine sımsıkı sarılın“ sözünün manasının

a) Kur’an-i Kerim’e sarılın,

b) İslam’a sarılın,

c) Peygamber (s.a.a.)’in Ehl-i Beyti olan oniki İmam’a sarılın yani onların yolundan yürüyün olduğu rivayet edilir.

Ayrıca Resul-u Ekrem’den şu meşhur hadis nakledilir „Ben sizin aranızda iki ağır emanet bırakıyorum, Allah’ın kitabı Kur’an ve benim Ehl-i Beytim, bu ikisine sımsıkı sarılın ki sapıklığa düşmeyesiniz bunlar birbirinden asla ayrılmazlar. Kevser havuzunun başında bana birlikte gelecekler“. Bunu hem Ahmet bin Hanbel  Müsned’de hemde Teberani Kebir’de nakletmiştir.

Dolayısıyla rivayet edilen bu üç görüşten hangisini kabul edecek olursak olalım nihayetinde vahdetin dayanağı Allah’a sarılmaktır.

Vahdet; birlik, aynı duygu, aynı his, aynı yürek, aynı kalp, aynı anlayış, aynı inanç ve müslümanın tek vücut olması demektir.

Günümüz dünya koşullarını; gerek siyasi, gerek ekonomik, gerek toplumsal, gerek coğrafi ve gerekse sosyolojik açıdan incelediğimizde özellikle müslüman toplumlar açısından pek de iç açıcı bir durumun olmadığı ve müslümanlar  arasında hep bir uçurumun var olduğu görülmektedir. Nedenine gelince nedeni gayet basit, emperyalist güçler başta büyük şeytan Amerika, siyonist

İsrail, Avrupa ve Rusya eksenli doğu emperyalizmi kendi menfaatleri gereği böyle istemektedirler. Çünkü müslümanların vahdeti-birliği emperyalizmin zararınadır. Bu zararı önlemek için müslümanlar arasında devamlı olarak nifak tohumlarını ekmişlerdir, bununla birlikte ektiklerini de düzenli aralıklarla tekrarlayarak canlı tutmaktadırlar. Bu nifak harekatlarını özellikle müslümanların başlarındaki idarecilerin eliyle yapmaktadirlar. İşin asıl acı tarafı da budur. Bununla beraber kendi menfaatlerinin lehine çalışan bazı müslüman adı altındaki küçük guruplarıda iyi işletirler ve çıkarları olduğu sürece onların sırtını sıvazlar „biz sizin yanınızdayız“ derler. Ne zaman  ki çıkarları zayıflasın ve bunlarla işleri bitsin ilk önce onları ortadan kaldırırlar. İşte büyük şeytan Amerika, orta doğunun kan içen  canisi siyonist İsrail ve onun dalkavukluğunu yapan batılıların yanısıra sandalye ve makam perest sadece adları müslüman olan ameli inkarcilar emperyalistlerin yalakalığını yaparak şeytani sistemlerini koruma adına İslam Ümmeti’nin  birlik ve beraberliğini devamlı sekteye uğratmaya çalışmaktadırlar.

Ne yazık ki müslümanlarda bu yalancı ve taklitçi idarecilerin şakşakcılığını yapmaktan geri kalmamaktadırlar, böyle olunca emperyalistler daha çok cani Saddam’ları

ve benzerlerini müslümanların başlarına musallat ettirecekler. Onlarda, inanan müslümanların  dinine, inanıcına, namusuna, kitabı Kur’an’a; annelerinin, bacılarının tesettürlerine, namazlarına, oruçlarına, hacclarına ve benzeri bir çok manevi değerlerine saldırıp keyiflerini keyif edecekler ve müslümanlarda sadece bazen sloganik bir kaç sözden öteye geçmeyecek edebi cümleler kurup kendilerini avutacaktır. Oysa ki Allah-u Teala en mükemmel olanı  müslümanlara bahş etmiştir; izzeti, yüceliği, onuru, haysiyyeti, mükemmel olan İslam dinini, Kur’an-ı Kerimi ve inancı. Müslümanlar bununla çok mükemmel bir vahdet ağı kurabilir. Şöyle ki, her inançlı müslüman kendi inancında özgürce her türlü amelini, ibadetini yaşayıp yerine getirip genel ve temel konularda  vahdeti oluşturabilmeli. Bunun için de inançla beraber ilim ve aklınıda iyi kullanması  gerekiyor.

Neden kafirler, zalimler, tağutlar, büyük ve küçük şeytanlar ve emperyalistler kendi aralarında bir birliktelik kurabilyor; Filistin’e, Irak’a, Afganistan’a, Çeçenistan’a ve bunlar gibi bir çok yere bakıldığında kafirlerin nasıl beraber hareket ettiklerini görmekteyiz. Ancak şunuda açıklamakta yarar var, onların birlikteliği belirli temel üzerine kurulmuş bir birliktelik değil maddiyat ve çıkar üzerine kurulmuş birliteliktir bu doğrultudaki amaçları ise İslamı ve müslümanların manevi değerlerini ortadan kaldırarak  emperyalist sömürge ağını kurup dünyaya şeytan Amerika ve ortadoğuya ise büyük siyonist devletini hakim kılmaktır.

Neden  inançlı müslümanlar buna karşı bir vahdet oluşturamamakta, oysa İslami coğrafyada her türlü zengin kaynaklar mevcuttur. Bu güçle, İslami inançla  gayet güzel güçlü bir vahdet oluşturulabilir. 

Neden  mazlum Filistin’e, Irak’a, Afganistan’a ve başka yerlerdeki müslümanlara ve mustazaf halklara sahip cıkılmasın, elbette onlara sahip çıkabilmek için birliğin olmasından önce müslümanların kendilerini bir silkeleyip kendilerine gelmeleri gerekiyor. Vahdeti kurabilmek için onu iyi tanımak gerekiyor. Zira vahdeti kurarken de; kimlerle vahdet olusturulur, kimlerle olusturulamaz ona da dikkat etmek gerekir.

Vahdeti şu topluluklarla sağlamak mümkün değildir:

1. İslam kisfesi içerisindeki münafıklarla (ikiyüzlü müslüman)

2. Ameli  inkarcılarla

3. Tağutu savunan ve ona hizmet edenlerle

4. Çağdaş yobazlarla

bunlar genelde İslam toplumunda yaşayan kimseler, ama İslam’a tam ters ve düşmanlık güden olduklarından dolayı bu tip insanlarla vahdet oluşturmak mümkün degildir.

Ama her hangi islami inanca sahip ve birbirlerini sadakatla, anlayışla karşılayan ve sadece Allah’ın rızasını kazanmayı amaçlayan insanlar arasında vahdetin sağlanabilmesi zor değildir. Bunun örneğini siyonist İsrail’e karşı mücadele veren Lübnan’daki Hizbullah ile Filistin’deki Hamas ve İslami cihad; Irak’da işgalci Amerika ve müttefiklerine karşı omuz omuza vererek mücadele eden sünni ve şia gurupların birlikte hareket etmesidir. Bu vahdeti nasıl oluşturalım sorusuna işte en güzel cevap niteliğindedir.

Müslümanlar vahdeti mutlak manada sağlayamasalarda zaman zaman İslam’ın ve müslümanların yararına olan kısmi vahdeti çok güzel birşekilde sağlayabilirler.

Yüce Allah tüm mümin müslüman  halkların  güzel bir vahdet içerisinde toplanmalarını kendilerine nasip etsin.

Hz. Resulullah (s.a.a)’in rahmet olan doğum yıldönümü tüm müslümanların birleşmesine ve dünyaya  evrensel adaleti hakim kılacak İmam Mehdi (a.c.f.)’ın gelişine vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim.

e.tevekkul@iqraa.de

 

Geri dön

   
  Gündem    

 

“Şüphe yok ki Musa' ya Tevrat'ı verdik, ardından birtakım peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya apaçık deliller verip onu Ruh-ul Kudüs'le kuvvetlendirdik. Nefsinizin hoşlanmadığı bir emirle peygamber geldi mi demek ululanmak isteyeceksiniz, kiminiz onları yalanlayacak, kiminiz öldürecek ha....”

Bakara / 87

  Siyaset    
  Bilim    
  Yazı Dizisi    
  Kültür - Sanat    
  Soru - Cevap    

 

MUHARREM ÖZEL