hakkımızda                           irtibat           

  Anasayfa  

VELİYY-İ EMR-İ MÜSLİMİN AYETULLAH HAMENEİ'NİN MAZLUM FELLUCE HALKINA REVA GÖRÜLEN CİNAYETLER HAKKINDAKİ ÖNEMLİ BİLDİRİSİ

Ey İslam Ümmeti!

 Irak'ın musibet dolu olayları, öyle bir noktaya ulaşmıştır ki, Müslüman olan, hatta birazcık insani duygular taşıyan her insanı kahretmeye ve üzüntülere boğmaya yeter.

Felluce'de binlerce çocuk, kadın ve sivil halkın katliamı, yaralıların bile idam edilişi, suçsuz günahsız insanların tutuklanması, evlerin, camilerin ve ibadet yerlerinin yerle bir edilmesi, evlerin  harimine şaşılacak derece tecavüz edilmesi, hamiyetli insanlarýn gözlerine uykuyu haram etmekte ve kalpleri titretmektedir!

Şimdi Felluce'nin ardından aynı faciaların Musul, Samerra, Bakube ve diğer şehirlerde de tekrarlanmasından söz ediliyor! İşgalcilerin bütün bu cinayetleri için ileri sürdükleri yegane bahane, halkın arasında bir grup teröristin bulunduğu iddiasıdır! Acaba halk arasında bir grup teröristin bulunduğu bahanesi -ki bu konuda da ciddi tereddütler var- faraza doğru bile olsa, suçsuz günahsız insanların katliam edilmesine, yaralıların tedavisine imkan tanınmamasına, çocukların aç ve susuz bırakılmasına gerekçe teşkil edebilir mi?!
Canilerin idamının lağvedilmesini (Saddam ve avanesi) kendileri için bir iftihar vesilesi olarak takdim edenler, suçsuz insanların toplu halde idamlarına gelince, rahatlıkla buna göz yumabiliyor ve seyirci kalabiliyorlar!!
Müslüman ve Arap devletleri, nasıl bunca cinayete pasif bir seyirci olarak kalabiliyorlar? Iraklı ailelerin ve mazlum halkın "Ya lel-Müslimin" (İmdat ey Müslümanlar) feryat ve çığlığı, her yerde yankılanmakta! Bu durum, devletler ve milletlere en azından suskun kalmamaları ve tecavüzcü ve işgalci zorba müstekbirler tarafından bir grup mazlum Müslümana reva görülen bu büyük zulme karşı itiraz seslerini yükseltmeleri ve lanetlemeleri için yeterli bir sebep değil mi?
Ben, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, bütün İslam Ümmet'inden, özellikle devletlerden, kuruluşlardan ve seçkin şahsiyetlerden, İslam Ümmeti için hayati bir önem taşıyan ve kaderlerinin çizildiği bu şartlarda ısrarla görevlerini ifa etmelerini bekliyorum.

La Havle Vela Kuvvete İlla Billah

Seyyid Ali Hameneî
5 / Şevvâl / 1425

 

İQRAA- Araştırma 21.11.2004

Geri dön

   
  Gündem    

 

VAHDET RISALESI

Vahdet, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmaya denir. Değişik ideoloji ve inançlara sahip olanların ortak noktalarda birleşmeleri, müşterek noktalarda aynı görüş ve stratejiyı takip etmek için birlik olmalarina denir...

 

  Siyaset    
  Bilim    
  Yazı Dizisi    
  Kültür - Sanat    
  Soru - Cevap    

 

MUHARREM ÖZEL

 

   

NİL' DEN FIRAT'A SİYONİZM RÜYASI

Dünya, ABD ve müttefiklerinin Irakı işgalini konuşup göstermelik  tepkilerini  sergiledikten sonra şimdi pastadan pay kapma yarışına gire dursun, ABD’nin işgalin hedefinin kendi kuklası olan Saddam’ı devirip Irak’a „Barış ve Özgürlük“ getireceği yalanı ortaya çıkmaya başladı...

 

 

     

Amerika`nin Irak`taki cinayetleri cevapsız kalmayacaktir!

Bugün liberal demokrasi adıyla Irak`ta ve özellikle de kutsal Necef şehrinde insanlık tarihinin en büyük cinayetlerinden biri işlenmekte ve Müslümanların en kutsal şehirlerinden biri Amerika eliyle yakılmakta ve yıkılmaktadır. 13.08.2004