Ayetullah Hameneİ’nİn NEVRUZ ve YENİ YIL Münasebetİyle Halka KonuşmasI

Rahman Rahİm Allah’In AdIyla

İnkılab Rehberi konuşmasının bir diğer bölümünde de Amerika'nin tehditlerini hatırlatarak şöyle dedi:

...Eger halkımız için kötü bir durum ortaya çıkacak olsa, bu kul her kesten önce savaş elbisesi giyecek ve fedakârliğa hazır olacağım."

  İslam İnkılabı Rehberi, yeni yılın ilk gününde, Hz. İmam Rıza’nın (a.s) türbesinin ziyaretine gelen on binlerce insana hitaben yaptığı konuşmada, yeni yılın en önemli konularına temasla, cumhurbaşkanlığı seçimleri bağlamında halkın ve yetkililerin hak ve görevlerini, düşmanlar tarafından kurulan komploları ve de tehditlerini etkisiz kılmanın yollarını şöyle açıkladı: “Halkın milli birliğinin ve genel katılımının güçlendirilmesiyle ve de halkın sahip olduğu moral ve gücün gerektiği yönde değerlendirilmesiyle İran’ın geleceği, daha güzel ve daha parlak olacaktır.”

 Ülkenin Stratejik İhtiyacı

 Hz. Ayetullah Hamanei, yeni yılı “Milli dayanışma ve genel katılımcılık” yılı olarak adlandırarak bunun, halkın her alanda hazır bulunması gibi ülkenin stratejik ihtiyacından kaynaklanan bir zaruret olduğunu şöyle açıkladı:

  “Bu adlandırma, sırf bir sözden ibaret değildir; halkın ve yetkililerin izlemesi gereken genel yönü göstermektedir.”

 Ayetullah Hamanei, son yılların “Hz. Ali (a.s) Gibi Davranma Yılı”, “Hizmet Ulaştırma Yılı” ve “Yanıtlama Yılı” olarak adlandırılmış olmasını da şöyle yorumladı:

  “Adaletçilik, teknik, bilim, özgür düşünce gibi sloganlar, yetkililerin iman ve İslamî-inkılabî değerlere tamamen eğilmesi, bilim, adalet, yöneticilik ve ekonomi alanındaki cihadın sürdürülmesi gibi konular, gerçekte halkımızın her zaman için geçerli istekleri ve ülkenin de her zaman için geçerli ihtiyaçlarıdır. Halk ve yetkililer, geçmiş yıllardan edindikleri tecrübelerden yararlanarak bu slogan ve amaçların gerçekleştirilmesi yönünde her yıl daha sağlam ve güçlü adımlarla hareket etmelidirler.”

 İnkılab rehberi, millet için çalışma ve hizmet alanında yarışma yerine bozgunculuk, kötü düşünce ve ümitsizliğe düşürme alanında yarışanları eleştirerek şöyle dedi:

  “Bu ülkenin ümit dolu geleceğini ve aydın ufkunu çizerek yüce, yiğit ve imanlı İran halkının hareket, birlik ve kardeşliğini güçlendirerek, bu halkın amaç ve ülkülerine ulaşmasına dah çok hız ve ivme kazandırılması gerekir.”

 Seçim; Millî Dayanışma ve Genel Katılımcılık

 Ayetullah Hamanei, önümüzdeki günlerde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin çok önemli olduğunu, İran düşmanlarının komplo ve tehditlerinin etkisiz kılınması hususunda, yeni yılda millî birlik ve genel katılımcılığın hayatî önem taşıdığına da vurgu yaparak şöyle dedi:

 

 “Halkın farklı alanlardaki varlık ve katılımcılığı, bu toprağa göz diken ve tamah besleyenleri 26 yıl boyunca etkisiz kılmıştır. Bugünlerde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halkın bilinçli varlığı ve akıllıca seçimi, ülkenin yönetiminde halkın gerçek katılımcılığını yansıtmakla birlikte, düşmanın tehditlerini etkisiz kılmada da en büyük rolü oynayacaktır.”

 Ayetullah Hamanei, seçime katılımı hem halkın hakkı ve hem de millî sorumluluğu addederek şöyle devam etti:

   “Bu ülkenin her köşesinde yaşayan her bir fert, ülkeyi yönetecek kişiyi seçmede eşit hakka sahiptir. Aynı zamanda bu katılım, millî bir sorumluluktur. Çünkü bu, toplumun zindelik ruhunu ve sorumluluk bilincini canlı tutan ve de düşman karşısında halkın belirleyici varlığını kanıtlayan bir etkendir.”

 Ülkenin 20 Yıllığına Bakış Projesinin Uygulanmasında İlk Adım

 İslam İnkılabı rehberi, ülkenin imar ve gelişimi alanındaki 4. programın yeni yılda uygulamaya koyulacak olmasını hatırlatarak, ilerideki günlerde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önceki seçimlere oranla daha önemli olduğunun altını çizirek şöyle dedi:

   “4. Gelişim Programı, ülkenin yirmi yıllığına bakış projesinin uygulanması yönündeki ilk adımdır. Buna binaen ülkemiz, bu parlak projenin uygulama temellerini güçlendirecek ve sağlamlaştıracak güçlü, iş bilir, layık, dinç ve istekli bir yöneticiye ihtiyaç duymaktadır.”

 Ayetullah Hamanei, yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin akıllıca olması gerektiğinin önemine vurgu yaparak şöyle dedi:

   “Savaş sonrasından bugüne kadar ülkenin farklı alanlarında çok önemli işler gerçekleştirilmiştir. Bugün ise ülkemiz, 20 yıla bakış projesinin icrasıyla başlayan bu yeni dönemde yeni bir hareket başlatacak, yol üzerindeki mevcut engelleri kararlılıkla kaldıracak, son 20 yılda gerçekleştirilen başarılı çalışmaların etkisini hissedilir kılacak ve halkın sofrasına yansıtacak güçlü bir yöneticiye ihtiyaç duymaktadır.”

 İnkılab rehberi, cumhurbaşkanlığının yüce konumuna ve yasal yetkilerinin çokluğu konusuna da şöyle temas etti:

   “Ülkenin bütçe, olanak ve farklı düzeylerdeki yöneticiliklerinden ibaret olan büyük millî serveti cumhurbaşkanının yetkisi dahilindedir. Bu millî servet, doğru bir yöneticilikle ve fesada karşı gerçek anlamda mücadeleyle arttırılabilir ve etkileri de halkın yaşantısına yansıtılabilir.”

 Ayetullah Hamanei, konuşmasında değindiği konuları şöyle toparlayıp özetledi:

   “Cumhurbaşkanlığı seçimi, dikkat çektiğim nedenlerden dolayı çok önemlidir. Bundan ötürü de halkımız 27 Hurdat (17.Haziran)’da yapılacak seçimi şimdiden düşünmeli, resmen tanıtılan adaylar hakkında araştırma yapmalı, akıllıca ve bilinçlice adaylarını belirlemelidirler. Halkımızın değerli oyu, sağlam iradesi ve sarsılmaz azminin ülkenin imarını sağlama ve düşmanları defetme yönünde uygun bir ortam hazırlayabilmesi için layık, atılgan, ihlaslı, zinde, halkçı ruhuna sahip, halka ve halkın gücüne inanan, halkın hakkına inanan, devrimin değer ve ülkülerine inanan birini seçmelidirler.”

Düşmanın Tehditleri Karşısında Akıllı Davranmanın Gerekliliği

 Ayetullah Hamanei, konuşmasının bir diğer pasajında Amerikalı yetkililerin son tehditlerine değinerek şöyle dedi: 

  “Halkımız ve yetkililerimiz, düşmanın kaba ve tehditkâr söylemini 26 yıl boyunca duymuş ve buna alışmıştır. Bugün de tam akılcılığını korumakla ve pür dikkat olmakla birlikte bu sürtüşmelere itina etmemeli ve ülkenin ilerlemesi yönünde sorumluluklarını ifa etmelidirler.”

 İnkılab rehberi, Amerikan makamlarının, “İran’ın atom bombası üretmek için çalıştığı” yönündeki yalanlarını da hatırlatarak şöyle dedi:

   “Aslında onlar güçlü, İslamî bağımsız, gelişmiş, modern teknoloji sahibi İran’ın oluşumundan tedirgindirler. Bu tehdit ve sloganlarla İslam Cumhuriyeti’nin ilerlemesini engellemeye ve her zaman için kendilerine muhtaç tutmaya çalışmaktadırlar. Ancak bilmelidirler ki İran halkı, atom enerjisi gibi modern teknolojiden yararlanmayı kendi hakkı bilmektedir ve bu hakkından da asla vaz geçmeyecektir.”

 Ayetullah Hamanei, Amerikalıların halkları yok etmek için atom bombası kullandıkları gerçeğine de şöyle temas etti:

   “Bu, ancak Amerikalı yetkililerden beklenir. Biz atom bombası üretme peşinde değiliz; çünkü düşmanlarımıza karşı bile böyle davranmamıza İslam izin vermemektedir.”

İnkılab rehberi, İran halkının atom enerjisinden yararlanmasını yanlış olarak nitelemekle düşmanların sözlerini tekrarlayanları da eleştirerek şöyle devam etti:

   “Atom enerjisi konusu sadece bir bahanedir; bu bahane mevcut olmasa bile Amerikalılar, İran halkı hakkında komplo kurmaktan geri durmayacak ve terörü desteklemek veya insan hakları ihlali gibi bahanelerin ardına saklanacaklardır.”

 Ayetullah Hamanei, Amerika ordusunun Ebu Gureyb hapishanesinde ve Guantanamo kampında işledikleri cinayetlere, Amerika’da açıkca ve sürekli olarak ihlal edilen insan hakları konusuna da değinerek şöyle devam etti:

   “İnsan hakları bayrağını elinde tutan ve büyük İran halkını insan haklarını ihlal etmekle suçlayanlar, bu alandaki en büyük ihlalcidirler.”

 İnkılab rehberi konuşmasının bir diğer bölümünde de Amerika’nın tehditlerini hatırlatarak şöyle dedi:

   “Biz, Amerikalı yöneticiler gibi değiliz; savaş yanlısı değiliz. Ama eğer halkın izzeti ve ülkenin çıkarları söz konusu olsa İranlı yetkililer, Amerikalı yöneticilerin tam aksine, aynen halkın bireyleri gibi fedakârlık edecektir. Eğer halkımız için kötü bir durum ortaya çıkacak olsa, bu kul her kesten önce savaş elbisesi giyecek ve fedakârlığa hazır olacağım.”

 Ayetullah Hamanei, İran halkının, düşmanların komplo ve tehditlerini etkisiz kılan en önemli silahının dayanışma, birlik, genel katılımcılık ve Allah’ın ipine tutunma olduğunu hatırlattıktan sonra Amerikalı yetkililerin İran’da etkin olmak için yatırım yapacaklarını duyurmalarını şöyle yanıtladı:

   “Amerikalılar İran’daki ajan ve uşaklarına fazla bel bağlamasınlar. Çünkü bu ülkede, Amerika’nın parasıyla yabancıların çıkarlarını kollamaya çalışanlar ve aynı zamanda da etkin konumunda olanlar, İran halkının gözünde en iğrenç insanlardır.”

  

İQRAA...Araştırma 24.03.2005

Geri dön

 

 

 

Gadİr hum BayramI münasebetİyle Rehber'İn halka konuşmasI  02.02.2005

Allah' ın büyük bayramı ve İslam tarihinin çok önemli ve dönüm noktalarından biri olan kutlu Gadir Hum bayramını tebrik arz ediyorum. Gadir Hum konusu ve Müminler Emiri Ali’nin (a.s), yüce İslam Peygamberi (s.a.a.) tarafından İslam ümmetinin idarecisi ve velisi olarak tayin edilmesi, çok büyük ve çok da anlamlı bir olaydır; hakikatte bu, yüce Peygamberimizin (s.a.a) toplumun idaresinde müdahil oluşudur.