hakkımızda                           irtibat           

  Anasayfa  

GÜNDEM

Veliyy-i emr-i Müslimin Ayetullah Hamenei, dün İran İslam Cumhuriyeti yüksek surası, İslami kültür ve ilişkiler yöneticileri ve kültür ateşeleriyle yaptığı görüşmeden kesitler:

 Amerİka`nin Irak`takİ cİnayetlerİ cevapsız kalmayacaktir!

   Ayetullah Hamenei  günümüz  dünyasında en büyük karşılıklılık ve zor kullanım alanının düşünsel, kültürel ve siyasal kargaşa olduğuna vurgu yaparak liberal demokrasi düşüncesinin yalan ve yanıltıcı şiarlarına şöyle değindiler: "Bugün liberal demokrasi adıyla Irak`ta ve özellikle de kutsal Necef şehrinde insanlık tarihinin en büyük cinayetlerinden biri işlenmekte ve Müslümanların en kutsal şehirlerinden biri Amerika eliyle yakılmakta ve yıkılmaktadır. Kesinlikle İslam ümmeti ve Irak halkı, bu cinayetleri göz ardı etmeyecektir ve Irak halkı mutlaka bunun acı cevabını Amerika`ya tattıracaktır."

Ayetullah Hamenei konuşmasının devamında şöyle buyurdu: "Irak halkının katliam edilmesine, kutsal Necef şehrinin yakılıp yıkılmasına, Ebu Garib hapishanesi skandalına, Irak milli kongresinin teşkiline engel oluşturulmasına ve Irak yönetimine müdahale edilmesine rağmen Amerika başkanı yine de tam bir yüzsüzlük örneği sergileyerek demokrasiden söz edebiliyor. "

Veliyy-i emr-i Müslimin, bugün kutsal Necef şehrinde işlenmekte olan cinayetler, bütün Müslümanların ve Şiilerin kalbini derinden yaraladığını hatırlatarak sözlerine şöyle devam etti: "Başta Amerika olmak üzere emperyalistlerin işledikleri bu cinayetler, Islam ümmetinin Amerika`ya duyduğu kin ve nefreti daha da artıracaktır."

Ayetullah Hamenei, Amerika`nın Irak`ta ve özellikle de kutsal Necef şehrinde işlediği bu cinayetler karşışında Uluslararası kuruluşların kayıtsızlığını ve sessiz kalmasını  eleştirdi: "Uluslararası kuruluşların bu sessizliği ve olup bitenlere seyirci kalması, karanlık bir diktanin dünya çapında egemenliğini göstermektedir. Dünya emperyalizminin bu zulüm dönemi de, ülkelere hakim olan dikta yönetimler gibi bitecektir ve bu tükenişin izleri bugün açikca görülmektedir."

Rehber, günümüz dünyasındaki düşünsel ve kültürel çıkmaz ve kargaşa bağlamında da şöyle buyurdu: "İslami düşünce ve İslam cephesi, liberal demokrasi düşüncesi karşısında bulunmaktadır. Bu liberal demokrasi düşüncesi çok yönlü olarak siyasi, ekonomik ve askeri destekle yürütülmektedir."

Ayetullah Hamenei, kavga, çekişme, salt maddecilik, sınırların ve ahlaki değerlerin ortadan kalkması, sosyal adaletin yokluğu, insanın ruhsal huzurunu kaybetmesi, madde ve güç imparatorluğunun egemenliğini liberal demokrasi düşüncesinin getirileri olarak değerlendirdikten sonra: "İran İslam Cumhuriyeti pratikte, maneviyatı ve halkın asil yaşam yapısını maneviyat doğrultusunda koruyarak da etkin ve dinamik bir toplum yaratilabileceğini, pozitif bilim ve maddi atılım yönünde ilerletilebileceğini kanıtlamıştır." tespitinin ardından "İran İslam Cumhuriyeti, en büyük gerçek olan maddi gelişimin maneviyat ile birliktelik imkan ve gerekliliğini kanıtlamış ve liberal demokrasiye karşı İslam cephesinin merkezindeki yerini almış olmasıdır." diye devam etti.

Liberal demokrasi cephesinin, maneviyat ve maddi gelişimin İran`da pratize bulmasından ve başarıyla yürütülmesinden korkuya kapıldığına vurgu yapan Rehber şöyle buyurdu: "İran halkının düşmanları, farklı yöntemler kullanarak ve bu cümleden olmak üzere tutucu ve gelişime kapalı bir rejim olarak tanıtarak İran İslam Cumhuriyetinin yeni projesini engellemeye çalışmış ise de bu yönde başarı kaydedememiştir. İran İslam Cumhuriyeti kültür elçilerinin en önemli ve hayati sorumluluğu, İran`ın bu yeni mesajının gerçek erik ve boyutlarını tanıtmaktır."

Ayetullah Hamenei, dünyanin her bir noktasındaki İran İslam Cumhuriyeti kültür elçilerini bu yönde daha azim ve ciddiyetle çalışmaya davet ederek sözlerini şöyle tamamladı: Görkemli ve aynı zamanda da toplumun farklı kesimlerine dönük etkinliklerle, İran`ın ilmi, kültürel ve siyasi şahsiyetlerini ve özellikle de İmam Humeyni`yi (r.a) ve farklı boyutlarını tanıtarak İslam düzeninin gerçek simasını ve ülkede gerçekleşen bilimsel atılımları dünyaya tanıtmalıdırlar."    

 

Farsça’dan tercüme: İQRAA

info@iqraa.de       


Geri dön

   
  Gündem    

 

SEKULARİZM VE DİN

Batı toplumlarından islami toplumlara batı kültürünün ürünü olan kelimeler girmekte ve islami toplumlarda kullanılması yaygınlaşmaktadır.
Batı kültürünün çıkarmış olduğu bu kelimeler islami toplumlar tarafından kullanılmalımıdır?...

 

  Siyaset    
  Bilim    
  Yazı Dizisi    
  Kültür - Sanat    
  Soru - Cevap    

 

MUHARREM ÖZEL