hakkımızda                           irtibat           

  Anasayfa  

KÜLTÜR - SANAT

HUNTİNGTON’NUN YENİ SENARYOSU

1993 yılında Medeniyetler Çatışması (The Clash of Civilizations) adlı tezinin Foreign Affairs´te yayınlanmasından sonra o güne kadar stratejilerini sessizce üreten Harvard Profesörü Samuel P. Huntington, 1996 yılında bu tezinin kitap haline getirilip aynı adla dünya dillerinde basılmasının ardından geleceği en iyi analiz edebilen bilim adamı olarak lanse edilmeye başlandı.

Huntington, bilimsel araştırma normlarında „Güç sahipleri“nin emriyle  para karşılığında yazılmış senaryoları andıran eserlerinde, dünyayı ele geçirmek isteyen bu güçlerin gelecekte yapmak isteyip ve planladıklarını, halkın nabzını yoklamak ve geleceğe hazırlamak amacıyla yazıya dökmektedir.

Batı´nın diğer çeşitli medeniyetlerle çatışmasını ele alan ve özellikle de İslam´ın büyük bir tehdit unsuru olduğunu vurguladığı „Medeniyetler Çatışması“  adlı kitabı okuyanlarda, 11 Eylül eyleminin ardından ABD´nin Afganistan ve Irak´a saldırması Samuel P. Huntington´nun ne kadar isabetli tespitler yapmış olduğu görüşü hakim oldu. Böylece insanlar „Adam ne yazmışsa tek tek oluyor“ söylemeye başladılar oysa doğrusu „Adamlar ne yazmışlarsa tek tek uyguluyorlar“ olmalıydı. Çünkü Huntington´un, bir siyaset bilim adamından ziyade bir stratejist olduğu bilinmiyordu. Stratejist yani önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulacak yolu çizen, planlayan veya üreten. Bu görevini hatta 1977-78 yılları arasında  Beyaz Saray’da resmi olarak da icra etmiştir.

Harvard üniversitesinin internet sayfasında (bkz. http://www.gov.harvard.edu/Faculty/Bios/Huntington.htm)  Huntington’un temel ilgi alanının Devlet güvenliği, Strateji ve Amerikan Milli Kimliği olduğu belirtiliyor.

The Clash of Civilizations projesinin uygunlanmasının huzuruyla yazmış olduğu ve bugünlerde Amerika’da piyasaya çıkan „Who are we? “ (Biz kimiz?) adlı eseriyle gelecekte „Güç sahipleri“nin yapacaklarının planının bile tasarlanmış olduğunu göstermektedir.

Kitabın Foreign Policy dergisinde basılan bölümünde  Huntington, Amerika Birleşik Devletleri kimliğinin tehlikede olduğunu iddia etmektedir. Bu tehlikenin Latin Amerika’dan gelen göçten özellikle de Meksiko’dan gelen göçmenlerden doğduğunu söylemekte. 

„The Hispanic Challenge“ başlıklı bölümde ortaya koymuş olduğu bu tezini yine şöyle delillendirmektedir: „Hiç bir zaman bir tek ülkeden bu kadar insan kaçak yolla ABD’ye gelmemişti. 2000 yılında ABD’de yasa dışı yaşayanların %69’unu meksikalılar oluşturmaktaydı. Bu göçün durmayacağı gibi diğer halk gruplarına göre en yüksek doğum oranı yine meksikalı ailelerdedir. 2002 yılında ise Los Angeles’deki öğrencilerin %70’i hispanic (yani ispanyolca konuşan meksika) kökenliydi.“

Huntington Meksika’dan gelen bu göçü Amerika içerisinde yaşanabilecek bir Medeniyet Çatışması’nın öncü habercisi olarak görmektedir. Sebep olarak da, Amerika’ya göç eden Meksikalıların çoğunun, 19.yüzyılın ortalarına kadar Meksika’ya ait olan ülkenin güneybatısına yerleştikleri ve böylece 1848’de ABD’ye bırakılan bu bölgeyi bu yolla ele geçirmek istediklerini göstermektedir.

Ayrıca bu yayılan „hispanischen Kültürün“ yanısıra ispanyolcanın da ABD’de günbegün yaygınlaşması diğer bir tehdit unsuru olarak gösterilmektedir.

„Amerika Milli Kimliği içten çöküyor“ adı altında yeni bir stratejinin çığırtkanlığını yapan Samuel P. Huntington’a son kitabında yazdıklarına karşılık olarak en güzel yorumu  „maskeli ırkçı“ benzetmesiyle meksikalı yazar Carlos Fuentes yapmıştır.

„Güç sahipleri“ belli ki Samuel P.Huntington vasıtasıyla bu yeni projelerinin halk üzerinde yaratacak etki ve tepkilerini ölçmek niyetinde.

Meksika’nın petrol üreten ülkeler arasında dördüncü sırada olduğunu göz önünde bulunduracak olursak görülen o ki, „Who are we?“ adlı yeni kitabıyla Amerikan Milli kimliğini tehdit eden unsurları incelediğini iddia eden Samuel P. Huntington aslında  gelecekte yapılacak yeni zulüm ve soykırımların stratejisinin çizildiği bir eser sunmakta.

ebumehdi@iqraa.de 26.06.2004

Geri dön

   
  Gündem    

 

VAHDET RISALESI

Vahdet, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmaya denir. Değişik ideoloji ve inançlara sahip olanların ortak noktalarda birleşmeleri, müşterek noktalarda aynı görüş ve stratejiyı takip etmek için birlik olmalarina denir...

 

  Siyaset    
  Bilim    
  Yazı Dizisi    
  Kültür - Sanat    
  Soru - Cevap    

 

MUHARREM ÖZEL

 

   
 

 

SİYASET            

İslamda Devlet Sistemİ

İnsan toplumun temel ihtiyaçlarından biri, toplumu idare edecek, toplumun işlerini düzene koyacak, birey ve toplumun menfaatlerini koruyacak bir devlet ve hükumettir.Toplumun  ve fertlerin çıkarlarını korumak, bireylerin karşılıklı vazifelerini belirlemek...

 

KÜLTÜR            

HUNTİNGTON’NUN YENİ SENARYOSU

1993 yılında Medeniyetler Çatışması (The Clash of Civilizations) adlı tezinin Foreign Affairs´te yayınlanmasından sonra o güne kadar stratejilerini sessizce üreten Harvard Profesörü Samuel P. Huntington, 1996 yılında bu tezinin kitap haline getirilip aynı adla dünya dillerinde basılmasının ardından geleceği en iyi analiz edebilen bilim adamı olarak lanse edilmeye başlandı. 26.06.2004