‘Yenilik ve Gelişme Yılı’

İslam İnkılabı Rehberi, Nevruz Münasebetiyle Bir Mesaj Yayınladı 

  

20/03/2008  - İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamenei,  Hicri-Şemsi 1387 yılının başlaması münasebetiyle  bugün yayınladığı mesajında, bu yılı İran halkı için ‘Yenilik ve Gelişme Yılı’ olarak adlandırarak, ‘bu yıl yenilik atmosferi ülkenin her tarafını kuşatmalıdır ve tüm yetkililer maddi ve manevi imkanlardan yararlanarak yepyeni girişimlerde bulunmayı kendileri için bir görev bilmeli, sağlıklı bir müdüriyet, doğru tedbirler ve hikmete dayalı faaliyetler ile kestirme yolları tesbit etmeli ve bu faaliyetlerin semeresi ile halkı saadete sürüklemelidirler’ dedi.

 İslam İnkılabı Rehberi,  bu yıl bahar mevsiminin başlamasıyla birlikte üç bayramın bir arada yaşandığını hatırlatarak,  İslam peygamberi Resul-ü Ekrem (S) ile İmam Sadık (S)’in veladeti ve Nevruz bayramı münasebetiyle İran halkı ve diğer müslüman halkları kutladı ve yeni yıldaki aydınlık ufuklar ve umutlu geleceğe işaretle şunları kaydetti:

 ‘Bu yıl, mukaddes İslam Cumhuriyeti nizamı, milli bağımsızlık ve onurunu savunma yolunda, bilimsel alanlar ve pratikte yükseliş çabalarıyla geçen otuz yaşını doldurmaktadır ve tüm bu çabalar İran halkının tarihinde nakşolunacaktır.’

 Ayetullah Hamenei, İran’daki yeni meclisin faaliyetlerine başlaması ve  ve hükümetin yorulmak bilmez hizmetlerine dikkat çekerek, bu iki gücün işbirliği ve proğramlamalarının büyük hizmetler için uygun bir ortam hazırlamakta olduğunu belirtti ve şunları dile getirdi:

 ‘Bizler, ağır aksak hareket etmemeliyiz. Daha çok çaba harcamalı, daha ciddi, olabildiğince hızlı ve fakat hesaplı ve düzenli bir biçimde ilerlemeli, gerek ülke içerisinde ve gerekse bir hayli karmaşık olan uluslararası arenada büyük ilerlemelere ulaşabilmek için maksimum kapasiteyle çalışmak zorundayız.’

 İslam İnkılabı Rehberi, dış politikada cesur, onurlu ve tedbirli planlamalar ve bu bağlamdaki başarıların ülke içerisindeki başarıları da etkilediğini hatırlatarak  ‘İran  milletinin ilacı, kudretli olmaktır. Bugün, ülke yetkilileri milli onurumuza tamamen dikkat etmekte ve düşmanın zorbalıkları karşısında dikilmektedirler’ dedi.

 Ayetullah Hamenei İran milletinin özellikle manevi alanlarda ilerleyip güç kazanması sürecinde devlet ve millet arasındaki tam işbirliği ve Allahu tealaya dayanmanın önemini vurgulayarak şöyle konuştu:

 ‘Benim yeni yıldaki iki beklentimden biri, çeşitli sektörlerdeki yenilikler ve sosyal ve ekonomik mekanizmalar ile kamu hizmetlerinde, özellikle de diplomasi alanında ilerlemeler kaydedilmesi,  bilim ve araştırmaların daha bir önemsenmesi ve  ülkenin bayındırlığı yolunda ve başta yoksul tabakalar olmak üzere tüm halk katmanlarına uygun hizmetlerin götürülmesi kültürünün yaygınlaştırılmasıdır. İkinci beklentim ise,   geçtiğimiz yıllarda yapılan, hükümetin son yıllarda başlattığı işlerin bir sonuca vararak meyvelerini vermesi ve halkın bundan mutluluk duymasıdır. Bu yüzden bu yılı ‘Yenilik ve Gelişme Yılı’ olarak adlandırıyorum.’

 İslam İnkılabı Rehberi konuşmasının devamında,  geçen yılın  İran milleti için hadiselerle dolu, çok önemli ve gurur verici bir yıl olduğunu belirterek şu görüşleri serdetti: ‘Geçen yılın başında yabancı mütecaviz denizcilerin yakalanması hadisesi ve sonra affedilerek serbest bırakılmaları İran halkının muktedir ve aynı zamanda sabırlı ve fedakar çehresini tüm dünyaya sergiledi. Yılın sonunda da halkın İslami Şura Meclisi seçimlerine görkemli bir şekilde katılması, İran milletinin azameti ile ülkenin doğru yönetilmesi yolundaki kararlılığını gösterdi.’

 Ayetullah Hamenei ayrıca geçtiğimiz yıl içerisinde hükümet, meclis ve diğer organlardaki yetkililerin değerli faaliyetlerde bulunduğunu,  halkın özellikle de araştırmacılar ve  üniversite öğrencilerinin bilimsel teşekküllerinin büyük ve müsbet etkinlikleri gerçekleştirdiklerini ve ülkenin ilerlemesi için uygun bir ortam hazırladıklarını ifade etti. İslam İnkılabı Rehberi sözlerini şöyle sürdürdü:

  ‘Bu gelişmelerin yanısıra, çeşitli kayıplar ve başarısızlıklar da sözkonusu idi ki bunların en sonuncusu üniversite öğrencilerimizin acı bir kazaya kurban gitmeleri olmuştur. Ancak,  her halükarda hayat  üzüntü ve sevinçlerle, acı ve tatlı hadiselerle doludur. Önemli olan bir milletin bütün bu hadiseler arasında hedefini hatırdan çıkarmaması ve bu yolda sağlam adımlar atabilmesidir.’

 İslam İnkılabı Rehberi  konuşmasının sonunda İran halkının yeni yılı yenilik ve gelişmeler ışığında en iyi şekilde, onurlu, başarılı, coşkulu ve güçlü bir biçimde tamamlaması dileğinde bulundu.

Kaynak: http://turkish.khamenei.ir

Geri dön


NEVRUZ münasebetİyle Rehber'İn halka konuşmasI 24.03.2005

Eger halkımız için kötü bir durum ortaya çıkacak olsa, bu kul her kesten önce savaş elbisesi giyecek ve fedakârlığa hazır olacağım."  

 


Gadİr hum BayramI münasebetİyle Rehber'İn halka konuşmasI  02.02.2005

Allah' ın büyük bayramı ve İslam tarihinin çok önemli ve dönüm noktalarından biri olan kutlu Gadir Hum bayramını tebrik arz ediyorum. Gadir Hum konusu ve Müminler Emiri Ali’nin (a.s), yüce İslam Peygamberi (s.a.a.) tarafından İslam ümmetinin idarecisi ve velisi olarak tayin edilmesi, çok büyük ve çok da anlamlı bir olaydır; hakikatte bu, yüce Peygamberimizin (s.a.a) toplumun idaresinde müdahil oluşudur.