hakkımızda                           irtibat           

  Anasayfa  

Haber

Diyalog ve Tanışma Toplantısı             09.09.2005 

Avrupa’nın değişik ülkelerinde (Avusturya, Belçika, Hollanda ve Almanya) bulunan Ehl-i Beyt Merkezleri’nin Gençlik Kolları temsilcileri geçen haftasonu Frankfurt’ta buluştu.

Avrupa Türk Ehl-i Beyt Alimleri Birliği (ATEAB)’nin Kültür Komisyonu üyelerinin uzun çalışmaları sonucu gerçekleşen toplantı, katılımcılara ATEAB hakkında kısa bilgi verilmesiyle ve Komisyon üyelerinin kendilerini tanıtımıyla başladı.

Frankfurt-Hz. Fatima Camii’nde yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan Şeyh Hamza Göleli ATEAB’nin çalışmalarının ürünü olduğunu beyan ettiği bu toplantının mesajını şöyle ifade ediyordu: “ Sizler ‘Ey Ehl-i Beyt gençliği neredesiniz?’ çağrısına cevap vermek amacıyla buraya geldiniz.” Sözlerinin devamında uzun mesafeler katedip gelen genç temsilcilerin bu davranışlarının önemini anlatırken ise: “ İmam Zaman zuhur ettiğinde de Ehl-i Beyt dostlarına nidada bulunacak, ümit ediyoruz ki o anda da Onun çağrısına icabet edersiniz” temennisinde bulunuyordu.

Gençler görüşlerini belirtirken

Şeyh Hamza Göleli konuşmasının sonunda gelecekte Avrupa çapında güzel oluşumlara vesile olacak böyle bir girişime ev sahipliği yaptıklarından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

ATEAB’ın Kültür Komisyonu’nun üç üyesinden biri olan Şeyh Hüseyin Akkay da gençlere yapmış olduğu kısa hitabede ATEAB’ın bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu projeleri şöyle açıklıyordu:

“İki yıl önce kurulan ATEAB, ki bu birliğin gerçekleşmesi bile büyük bir başarıdır, yoğun çalışmalar sonucu Avrupa’da ilk defa büyük kitleleri toplayan ‘Aşura Konferansı’nı gerçekleştirmiştir. Daha sonra Avrupa’da birbirinden kopuk olan Ehl-i Beyt Camii ve derneklerini tek çatı altında toplamak amacıyla toplantı düzenlemiş ve bu toplantı neticesinde de ‘Avrupa Dernekler Federasyonu’ nun kurulması kararının alınmasını sağlamıştır.”

Birliğin bu iki projeyi başarıyla gerçekleştirmesinin kendilerine yani Kültür Komisyonu üyelerine, ATEAB’ın kuruluşundan beri programında olan Avrupa’daki Ehl-i Beyt gençleri arasında bir birlik oluşturma çalışmalarınında zamanının geldiğini gösterdiğini ifade eden Eindhoven Ehl-i Beyt Camii hocası Şeyh Hüseyin Akkay hitabesini şu sözlerle noktaladı:

“Davetimize icabet edip ve camiilerini temsilen gelen tüm genç kardeşlerimizden Allah razı olsun”

Brüksel Temsilcileri

Daha sonra ATEAB- Kültür Komisyonu üyesi Şeyh Sebahaddin Türkyilmaz Avrupa’da gelişen siyasi ve sosyal olaylara değinerek bu toplantının önemine “Dünya’da ve özelliklede Avrupa’da bir değişim sözkonusudur. Bu değişimin odak noktasında ise Müslümanlar vardır. Müslümanlar üzerinde psikolojik bir baskı kuran Avrupalılar aynı zamanda da kendi kafa yapılarına uygun bir ‘Avrupa İslamı’ yaratma peşindeler. Tüm bunları yaparken tabii ki Avrupa’ da yaşayan  30.000 Ehl-i Beyt mensubuna temsil hakkı   verilmemektedir”, sözleriyle dikkat çekti.

Berlin-İmam Rıza (a.s.) İslam Merkezi hocası Sebahaddin Türkyilmaz Avrupalı Ehl-i Beyt dostlarının bugüne kadar yeterli gelişimi sağlayamamış olmasını şöyle açıklıyordu:

“Bizlerin en büyük eksikliği Avrupa’da yetişmiş ve yetişen sizin gibi değerli Akademisyen ve aydın gençlerden yararlanmamış olmamızdır. İşte bu toplantının hedefi gelecekle ilgili konularda sizlerle istişare etmek, öneri ve fikirlerinizden yararlanmaktır.”

Tüm bu konuşmaların ardından toplantıya katılan gençlik temsilcileri sırayla bulundukları bölgede yapmış oldukları faaliyetlerini ve gelecekte yapacakları projeleri aktardılar.

Toplantı oluşturulmak istenen birliğin “Bir Yıllık Çalışma Programı”nın içerğinin çeşitli dökümanlarla tanıtılmasının ardından tekrar söz alan gençlik temsilcilerinin ATEAB-Kültür Komisyonu üyelerine “Program” ile ilgili eleştirilerini ve Birliğin geleceği ile ilgili önerilerini sunmasıyla bu “Diyalog ve Tanışma Toplantısı” son buldu.

Avrupa Ehl-i Beyt Gençliği’ni kurma amaçlı toplantının ikincisi 19.Kasım.2005 tarihinde Gelsenkirchen’de düzenlenecek.

 

İQRAA- Haber     

Geri dön

   
  Gündem    

 

HZ. ALİ İLE YÜCELMEK  31.08..2005

İmam Ali’nin (a.s) melekutî ve gerçek çehresini görebilmek ve böylesi yüce bir kişiliğin varlıksal boyutlarını anlayabilmek hakîler için oldukça zordur. Her bilge, arif ve filozof, tam anlamıyla hakkın yansıması olan Hz. Ali’yi (a.s), ancak kendi varlık hicabı ve sınırlı varlık aynası oranında anlayabilmiş ve algılayabilmiştir.

 


FATIMA (s.a) YAŞAMIMIZIN NERESİNDEDİR 27.07.2005 

Allah’ın kadınlara verdiği en büyük lutuf, şeref ve izzet Fatıma gibi bir şahsiyetin kadın oluşudur. Bu değerleri göz önünde bulunduran aziz İmam (r.a.), günümüz dünya kadınlarına Hz. Fatıma’nın viladeti münasebetiyle “Dünya Müslüman Kadınlar ve Anneler Günü”nü hediye ederek yılda bir kez de olsa kendimizi muhakeme etmemizi istemiştir.


 

Resulullah (s.a.a.) ve Kur’an  29.04.2005

Hz. Muhammed’in (s.a.a) en büyük özelliklerinden biri Allah’ın, Kur’an’ı O hazrete öğretmesi ve Kur’an’ı, O’nun mubarek kalbine indirmiş olmasıdır. Resulullah’ın (s.a.a) ilmi siresinin azametini tanımanın tek yolu Kur’an’ın hakikatini tanımaktır.


KURAN’DAKI RESULULLAH (S.A.A) 29.04.2005

1- Ahlak Sembolü : Ahlak, insanın gerçek kişiliğini oluşturur; hem bu dünyada, hem kabir aleminde, hem de ahirette insandan ayrılmayan devamlı yanında olan sıfatlarıdır. İnsanın kimliğini onun ahlakı oluşturur, insanın soyunun nasıllığı da bu kimliğinden belli olur.


 

  Siyaset    
  Bilim    
  Yazı Dizisi    
  Kültür - Sanat    
  Soru - Cevap    

 

MUHARREM ÖZEL

 

   

 

IMAM HUMEYNI

 

 

 

İmam Humeynİ`nİn BİLİNMEYEN YÖNÜ 04.06.2005 

Tarihde iz bırakmış nadir insanlar vardır; bazen yaptıkları hizmetler ve insanlığa sunduğu yeniliklerle anılırlar, bazen ise insanlığa yapmış oldukları zulüm, baskı, katliam ve ihanetle isimlerini tarihin karanlık sayfalarına yazdırırlar  

SİYASET            

İslamda Devlet Sistemİ

İnsan toplumun temel ihtiyaçlarından biri, toplumu idare edecek, toplumun işlerini düzene koyacak, birey ve toplumun menfaatlerini koruyacak bir devlet ve hükumettir.Toplumun  ve fertlerin çıkarlarını korumak, bireylerin karşılıklı vazifelerini belirlemek...

 

KÜLTÜR            

HUNTİNGTON’NUN YENİ SENARYOSU

1993 yılında Medeniyetler Çatışması (The Clash of Civilizations) adlı tezinin Foreign Affairs´te yayınlanmasından sonra o güne kadar stratejilerini sessizce üreten Harvard Profesörü Samuel P. Huntington, 1996 yılında bu tezinin kitap haline getirilip aynı adla dünya dillerinde basılmasının ardından geleceği en iyi analiz edebilen bilim adamı olarak lanse edilmeye başlandı. 26.06.2004