hakkımızda                           irtibat           

  Anasayfa   GÜNDEM

Irak ve 30 Ocak Seçİmlerİ

Dünya kamuoyu Irak’daki 30 ocak seçimlerini beklerken ülkede sular durmuyor, hergüne yeni bir katliam haberi ile başlanıyor. Irak’ın durumunun bölge ülkeleri, ortadoğu ve İslam alemi için ne kadar önemli olduğu inkar edilemez bir gerçektir.

Ayetullah Rafsancani, Suriye cumhurbaşkanı yardımcısını kabulünde bu konuya: “Irak’ın içinde bulunmuş olduğu bu durum ve geleceği, Irak halkı, bölge ülkeleri ve İslam dünyasının kaderini belirleyici özelliğe sahiptir.” sözleriyle dikkat çekmiştir.

Bölge ülkelerinin işbirliğinin önemine ve özellikle de İran ve Suriye’nin,  Irak’taki seçimlerin zamanında yapılması ve ülkenin heryerinde halkın yoğun katılımıyla yapılabilmesi için işbirliği ve yardımcı olmasının gerektiğine değinerek şöyle buyurmuştur : “Eğer Irak’daki kargaşa ve kaos halledilmez ve Irak halkının yerine, yabancılar ve işgalciler bu topraklarda Irak halkı hakkında karar verir hüküm sürerlerse, bölge Filistin’den daha büyük bir belaya düçar olacaktır.”

Suriye Cumhurbaşkanı yardımcısı Abdullah el-Ahmer de, Irak, Filistin ve Lübnan’daki durumun hiç içaçıcı olmadığını belirterek: “Bu bölgelerdeki kaos ve kargaşanın kaynağı Amerika ve İsrail’dir.” sözleriyle asıl sorunun nereden kaynaklandığını ifade ediyordu.

El-Ahmer, Emperyalist güçlerin bölgeye yerleşip bölge ülkelerini sömürmek niyetinde olduğunu belirtip şöyle devam etti: “Emperyalistler bölge halkının kültürel kimliğini yok etme, servetlerini sömürme ve onlara hakimiyetlerini kabul ettirme hedefindedirler.”

Irak’ın el-Sabah adlı araştırma merkezinin ülkenin çeşitli bölgelerinde seçimler hakkında yapmış olduğu bir kamuoyu yoklamasına göre, halkın  % 76’ nin seçimin zamanında yapılmasından yana olduğu ortaya çıkmıştır.

El Şark el-Avsat gazetesinin bir kaç ay önce yapmış olduğu bir kamuoyu araştırmasında halkın  % 59’ nun seçimlerin zamanında yapılmasını istedikleri belirtilmişti. Geçen bir  kaç ay zaman zarfında halkın seçimden yana görüş belirttiği görülmektedir.

Irak İslam İnkılabı Yüksek Şura başkanı Abdul Aziz Hekim seçimler hakkında , halkın % 70-80 ‘ninin seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini arzuladığını ve kendilerininde bu alanda çaba harcadıklarını söylemektedir.

Ayetullah Sistani’nin temsilcisi Ahmet es Safi,Irak’ın el-Mehdi gazetisine verdiği demeçte seçim konusunda şöyle demiştir: “Ayetullah Sistani şimdiye kadar Irak için hiç bir devlet modeli önermemiştir.” Bunun yanısıra değişik kaynaklardan edinilen bilgilere göre ise Ayetullah Sistani’nin 9 Partinin oluşturduğu “İttifak”a destek verdiği söylenmektedir.

Merceiyet makami seçimlerin de ertelenmesine kesinlikle muhaliftir.

Seçime katılmak isteyenlerın adaylıklarını bildirme süresinin defalarca uzatılması, ülkeye demokrasiyi getirmek için seçimlere her kesimin katılımını sağlamak olarak algılanıyor. Şimdiye kadar 70’ten fazla parti ve siyasi koalisyon seçimlere katılmak için kayıt yaptırmış bulunmaktadır.

AP haber ajansının bildirdiğine göre, Irak Bağımsız Seçim Komisyonu sözcüsü Ferid  Ayar seçimler hakkında şu açıklamada bulunmuş: “Irak Bağımsız Seçim Komisyonu, siyasi grupların koalisyon oluşturabilmeleri ve aday listelerini netleştirebilmeleri için, talepler doğrultusunda  aday bildirme süresini 15 Aralık’a kadar uzatmıştır.”

Irak İslam Partisi, bazı ehli sünnet alimlerinin seçimleri boykotu ve el-Kaide gibi grupların tehditlerine rağmen Irak’ın her yerinde seçimlere katılma kararı aldıkları bildirmiştir. Fransız haber ajansının bildirdiğine göre Ihvan-ı Muslimin’den ayrılmış bu sünni parti, 275 parlamenterden oluşacak Irak parlemantosuna hiç bir siyasi partiyle koalisyon oluşturmayacak ve bu sebeplede  seçimler için Seçim Komisyonu’na 275 adaydan oluşan bir liste sunmuştur.

 

 IQRAA- Araştırma   16.12.2004         

               
Geri dön

   
  Gündem    

           YAZI DİZİSİ

İSRAİLOĞULLARI TARİHİ III

 

 

 

 

İsrailoğullarına, Hz. Musa’dan(a.s) sonra birçok peygamber gelmişti, bu peygamberler İsrailoğullarını hidayete ulaştırmak onları refah ve huzura kavuşturmak için büyük zahmetler çekmişlerdi...

 

IRAK´DAKI ŞİA GRUPLARI

Tarih boyunca farklı mücadelelere sahne olmuş Irak toprakları günümüzde de çeşitli grupların kendi alanında mücadele verdiği bir ortam sergilemektedir. Bu kutsal toprakların her karışını yiğitlerin izleri ve şehitlerin kanlarının süslediği Irak yine tağutların zulmüne ve...

 

 

 

 

  Siyaset    
  Bilim    
  Yazı Dizisi    
  Kültür - Sanat    
  Soru - Cevap    

 

MUHARREM ÖZEL

 

   

 

SİYASET            

İslamda Devlet Sistemİ

İnsan toplumun temel ihtiyaçlarından biri, toplumu idare edecek, toplumun işlerini düzene koyacak, birey ve toplumun menfaatlerini koruyacak bir devlet ve hükumettir.Toplumun  ve fertlerin çıkarlarını korumak, bireylerin karşılıklı vazifelerini belirlemek...

 

KÜLTÜR            

HUNTİNGTON’NUN YENİ SENARYOSU

1993 yılında Medeniyetler Çatışması (The Clash of Civilizations) adlı tezinin Foreign Affairs´te yayınlanmasından sonra o güne kadar stratejilerini sessizce üreten Harvard Profesörü Samuel P. Huntington, 1996 yılında bu tezinin kitap haline getirilip aynı adla dünya dillerinde basılmasının ardından geleceği en iyi analiz edebilen bilim adamı olarak lanse edilmeye başlandı. 26.06.2004