hakkımızda                           irtibat           

  Anasayfa  

GÜNDEM

Siyonİstlerİn Cennetİ Kuzey Irak    05.12.2005

Irak’ı işgal eden emperyalistler burayı “Ortadoğunun cenneti” yapacaklardı ama Irak şimdi “Siyonistlerin cennetine” dönüşmüş halde. Siyonist rejimin  ajanları, işgalin başlangıcından Irak’ın her tarafına hücüm ederek casusluk faaliyetlerini hızlandırmış, tarihi eserleri ve milli servetleri yağmalamanın yanısıra Irak hakkında hertürlü bilgiyi toplama için merkezler kurmuşlardır.

   İşgalin başlangıcından beri siyonist rejimin casusları ABD askerlerinin himayesinde diplomatik ve ticari faaliyetlerini Avrupa ülkesi pasaport ve vizeleriyle sürdürüyorlar. Irak yetkilileri başlangıçta bu gerçeği gizlemeye çalışdıysalar da Mossad’ın plan ve projeleri delilleriyle ortaya çıkınca belli bir süre sonra kabul etmek zorunda kaldılar.

   Bazı Irak kaynaklarının verdığı haberlere göre Siyonist rejimin elçiliği ABD’nin güvenliği altında, Bağdat’ın el- Khadra bölgesinde bulunan  Saddam’ın saraylarından birinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Siyonistler haber ve bilgi toplama ağırlıklı faaliyetlerini çeşitli kültürel ve insani yardımlar adı altında yapmaktadırlar.

   İşgalin başlangıcında 900 civarında şimdi ise binlercesine ulaşmış olan Siyonist casuslar Irak’ın en verimli topraklarını, iklimi hoş olan bölgeleri satın alarak oralara yerleşmişlerdir, özellikle Bağdat’ın kuzeyi ve Irak’ın kuzeyinde Musul, Kerkük şehirlerine yerleşmiş durumdalar. Siyonistler, ticari faaliyetlerini; binaları, verimli toprakları alma konusunu o kadar ilerlettiler ki, dini merciler Siyonistlerle her türlü ticari muameleyi, alış-verişi tahrim ederek, Siyonistlere birşey satılmasına haram fetvası vermelerinin yanısıra müslümanları, Siyonistlerin Kuzey Irak’daki sıkı faaliyetlerinin neticesinde bu bölgeyi ikinci bir siyonist ülkesi haline getirecekleri uyarısında bulnunmuşlardı.

   Irak’daki kargaşayı çıkaran ve devam etmesini isteyen ve sukunetin sağlanamamasının mimarları olan bu siyonistler daha sonraları bilim adamlarını, üniversite öğretim görevlilerini ve  planlarını uygulamada kendilerine engel çıkaran şahsiyetleri terör etmeye başlıyorlar. Bu terör eylemleri o kadar bariz ve açıkca yapılıyor ki bazı batılı yayın organlarında ve siyonist İsrail basınında bile yer alıyor.

   Ve nihayet son zamanlarda Şii- Sünni ihtilafını çıkarmak ve müslümanların birlik, beraberliğini bozmak için camilere, mukaddes yerlere düzenledikleri terör eylemlerinde olay yerine bıraktıkları nişane ve delillerle  müslümanların bir birlerini suçlamalarını ve birbirlerinden nefret etmelerini sağlamayı planlamaktadırlar.

   Bütün bu olaylara rağmen Siyonistlerin bu faaliyet ve fitnelerini, Iraklı müslümanların bir kesimi anlamakta zorluk çekiyorlar hatta bazı işgal güçleri tarafından dahi bilinmemektedir.  Müslüman ülkelerindeki aydın kesim, yazar ve kamuoyunu aydınlatma görevini üstlenen basın yayın ya korkularından bu gerçeği söylemekten kaçınıyorlar veya onların siyasetleri doğrultusunda hareket ederek hakikatların ortaya çıkmaması yönünde müslüman kitleleri yanlış yönlendiriyorlar. Siyonistlerin uzun vadede meyvelerini alacakları bu türlü çalışmaların gerçek yüzü zamanla ortaya çıkacaktır ama o zaman iş işten geçmiş olacaktır.

Siyonistlerin bu hedefe ulaşması yönünde bazı haber kaynakları, bazı yazar ve yetkililerin Siyonistlere bağlı çalıştıklarını belirtmişler ve Siyonistlerin, Irak’ta iç savaş çıkması ortamının oluşması için bazı Iraklı yazarlardan, siyonist karşıtı parti ve gruplar aleyhinde tebliğat başlatmalarını ve kendileriyle işbirliği yapmalarını istediklerini beyan etmişlerdir.

   Bugün Kuzey Irak Mossad’ın en fazla üzerinde durduğu ve faaliyetlerini yoğunlaştırdığı bölge olarak biliniyor. Siyonistler onlarca yıldır K.Irak’ı ayırıp Kürdistan oluşturma hedefindeydiler. Ve bugün Siyonistler yıllarca önce ektikleri ayrılık tohumlarının meyvelerini yemeğe başlamışlar bile.

   Irak’ın işgalinde Irak’ı Ortadoğu’nun Cenneti vaadinde bulunan  işgalci emperyalistler, demek ki Irak’ı „Siyonistlerin Cenneti“ yapacaklarmış.

sabahyil@hotmail.com  

  

Geri dön

   
  Gündem    

AMERİKA'NIN SİYONİST OYUNU

Amerika'nın 1979 İran İslam devrimiyle başlayan, Sovyetler Birliği’nin ve komünizmin yıkılışıyla hızlanan bir siyonist plan ve projesinin var olduğunu bir çok kimse bilmiyordu ve halada bilmiyor. Amerika, komünizmin yıkılışından sonra kendi emperyalist düzenini ve diktatörlüğünü sürdürebilmesi için yeni bir düşman tespit etmesi gerekiyordu....   01.06.2004


Amerİka Irak’ta Kukla Arıyor  17.01.2005

Washington devlet yetkilileri, Amerika’yı Irak’ta çok zor bir dönemin beklediği öngörüsünde bulunmuşlardır. Irak Millî Meclisi seçimleri öncesinde öne sürülen bu görüş, seçkin Amerika devlet adamlarından en az beşinin farklı televizyon kanallarında yapmış oldukları röportajlarda dile getirilmiştir.


IRAK´DAKI ŞİA GRUPLARI

Tarih boyunca farklı mücadelelere sahne olmuş Irak toprakları günümüzde de çeşitli grupların kendi alanında mücadele verdiği bir ortam sergilemektedir. Bu kutsal toprakların her karışını yiğitlerin izleri ve şehitlerin kanlarının süslediği Irak yine tağutların zulmüne ve...


 

  Siyaset    
  Bilim    
  Yazı Dizisi    
  Kültür - Sanat    
  Soru - Cevap    

 

MUHARREM ÖZEL

 

   

 

IMAM HUMEYNI

 

 

 

İmam Humeynİ`nİn BİLİNMEYEN YÖNÜ 04.06.2005 

Tarihde iz bırakmış nadir insanlar vardır; bazen yaptıkları hizmetler ve insanlığa sunduğu yeniliklerle anılırlar, bazen ise insanlığa yapmış oldukları zulüm, baskı, katliam ve ihanetle isimlerini tarihin karanlık sayfalarına yazdırırlar  

SİYASET            

İslamda Devlet Sistemİ

İnsan toplumun temel ihtiyaçlarından biri, toplumu idare edecek, toplumun işlerini düzene koyacak, birey ve toplumun menfaatlerini koruyacak bir devlet ve hükumettir.Toplumun  ve fertlerin çıkarlarını korumak, bireylerin karşılıklı vazifelerini belirlemek...

 

KÜLTÜR            

HUNTİNGTON’NUN YENİ SENARYOSU

1993 yılında Medeniyetler Çatışması (The Clash of Civilizations) adlı tezinin Foreign Affairs´te yayınlanmasından sonra o güne kadar stratejilerini sessizce üreten Harvard Profesörü Samuel P. Huntington, 1996 yılında bu tezinin kitap haline getirilip aynı adla dünya dillerinde basılmasının ardından geleceği en iyi analiz edebilen bilim adamı olarak lanse edilmeye başlandı. 26.06.2004